№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Ченемдик документтер

  Ченемдик документтерЧенемдик документтерЧенемдик документтерЧенемдик документтер

 

Лицензия

Ченемдик документтер

 

Свидетельство

Ченемдик документтер