№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Дистанттык окутуу

 

 

Пандемия учурунда кырдаалдан чыгуунун жолдорун издөө бизге оной болгон жок. Бирок албетте андан да чыгуунун жолун табуунун үстүндөбүз.

                      Мезгилсиз каникул жарыялангандыгына байланыштуу кырдаалдан кантип чыгып жатабыз

  1. КРнын Билим беруу жана илим  министрлигинин  2020-жылдын 14-мартындагы «КРныны моонотунон мурда каникул жарыялоо жонундо» №282/1 буйругуна ылайык 2020-жылдын 13-мартынан  Базалык окуу программасы менен окуган жалпы орто билим беруу мектептери (5 кундук моонотто окуган) кезексиз каникулга чыгышты.
  2. 16-20-мартка чейин мугалимдер окуучулардын чейректик жыйынтык бааларын, мурдакы алган билимдерине, жазган тест, текшеруу иштерине таянып чейректик жыйынтык чыгарышты.
  3. Жалпы мектептин отчету да мына ошол жыйынтыктардын негизинде тапшырылып берилди.
  4. ЖРТга даярдык коруу максатында биздин мкутепте алдын ала маалыматтарга таянып, окуучулардын оздугун каттоо, алардын ЖРТга керектуу бланкаларга толтуруу иштери 2020-жылдын 17-мартында толук толтуруп, акча каражаттарын банкка тогуп, болгон документтерди тастыктап 23-мартта РББна тапшырылды. Биздин мектепте 37 бутуруучу бар. Алардын ичинен 2 окуучу ЖРТга катышпай турганын билдиришти. Азыркы кундо биздин мектепте 11-класстын класс жетекчилери ЖРТга даярдоо боюнча сайттар менен  мисалы WWW.TESTING.KG  сайттар жонундо окуучулар жана ата-энелерге маалымат берип жатышат.
  5. Каникул учурунда окуучуларды бош койбостон ар кандай изденууну талап кылган максатта тапшырмалар берилип келген пердметник жана класс жетекчилер тарабынан . Бул каникулда дагы тапшырмалар берилди. Бирок мында бир аз башкачараак берилип жатат. Себеи азыркы кырдаалга карата мугалимдер кезектеги каникул Билим беруу министрлиги бекиткен боюнча 3-чейрек 2020-жылдын 20-марты менен аяктамак. Ошол убакытта  КТПга ылайк 3-чейректеги отулгон окуу программаларына жалпы кайталоо журмок. Биз ошол 16-20-мартта кайталануучу программаларды 23-27-март ичинде окуучуларга вотсап аркылуу тапшырмаларды берип, кайтарым байланышты тузуп жатабыз. Ошол эле учурда министрликтин сайтына жайгаштырылган ЭЛТР,САНАТ теле беруулору аркылуу отулуучу телесабактар, ата-эне менен окууучулардын группасына жонотулуп коруп, окуп  жатышат.
  6. Ал эми 30-мартынан-3-апрелге чейин мугалимдер ар кандай онлайн сабактарды отууго оной жана жонокойроок болгон программалар таанышып,уйронушуп, сабактардын турлорун даярдашып, группаларга салып иштоо принцибин тааныштырып жатышат.                        Мисалы:ZOOM, сократив,     Гугл классруум,мугалим ТВ группаларына киргизилген видео сабактар менен таанышып, алдыдагы 8-апрелден баштап окуучуларга  билим беруу стандатынын дистанттык негизде окууга, окуучулар менен ата-энелерди тушундуруу иштерин жургузуп буттук. Биздин мектеп даядык коруунун устундо иштеп жатабыз. Мына ушундай чакан кенешмелерди откоруп жатабыз.

Дистанттык окутууДистанттык окутуу

 

 

2020-жылдын 14-апрелине карата Свердлов районундагы №21 ЖОББ мектебинин дистанттык формада откорулуп жаткан иштер боюнча маалымат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район/шаарМектептин атыДистанттык формада окутуууну жургузуп жаткан мектептерМугалимдердин    жалпы саныОкутууну дистанттык формада ѳткѳрѳн мугалимдердин саныОкуучулардын  жалпы саныДистанттык формада

ѳтүлѳн  сабактарга катышкан окуучулардын саны

Мугалимдер кайтарым байланышты кайсыл платформалар аркылуу

жүргүзүп жатышат (сан)

Пайда болгон

Кѳйгѳйлѳр аларды чечүү жолдору

ZoomWhatsAppKlassrumЭлектрондук дарегБашка ресусар
1Свердлов району№21 ЖОББ мектеби1555412511129425361048смс  аркылуу,

 

                                            №21 ЖОББ мектебинин директору:                   Г.Д.Умарова

2020-жылдын апрель айында ТВ сабактар менен онлайн сабактардын сабактардын жүгүртмөсү

сааты10а            ЭлТР         10б 11а           ЭлТР        11бсааты
10:00-10:151Чет тили Кыргыз тил9:00-9:15
10:15-10:302математика физика9:30-9:50
        
13.04.2020-ж

№21 мектеп

боюнча

1чет тиллитература Физикагеография12:00-12:20
2математикачет тил кырг.тилфизика12:40-13:00
3литературагеография математикабиология 13:20-13:40
4Кыр.тарыхыфизика литератураматематика14:00-14:20
5географияматематика чет тилкырг.тил14:20-14:40
        
10:10-10:301Физика  Математика9:00-9:15
10:45-11:002химия Адам жана коом9:30-9:50
      
 

1

 

4.04.2020-ж

1химиякырг.адаб Ад.ж/коомматематика12:00-12:20
2математикафизика математикаАд.ж. коом12:40-13:00
3физикахимия кырг.тилкырг.тил13:20-13:40
4дене тарбияматематика русс.языкрусс.язык14:00-14:20
5кырг.адабрусс.язык кырг.адабдене тарб14:20-14:40
        
10:05-10:251Биология Кыргыз тили9:00-9:15
10:45 -11:002Русский язык География9:25-9:45
 

15.04.2020-ж

     
1дуй.тарыхКырг.тили дене.тарбрусс.язык12:00-12:20
2Русс.яздене.тарб географияФизика12:40-13:00
3биологияКыр.тарых Физикагеография13:20-13:40
4кыргыз тилРусс.яз кырг.тилкырг.тил14:00-14:20
5кыргыз адбиология дуй.тарыхдуй.тарыхы14:20-14:40
        
10:00-10:101Кыргыз тили Русский язык9:00-9:15
10:25-10:402геометрия Физика9:30-9:45
 

 

16.04.2020-ж

     
1кырг.тилидуй.тарых кырг.тилматематика12:00-12:20
2Русс.язгеометрия Русс.языкФизика12:40-13:00
3геометриякырг.тили географиякырг.тил13:20-13:40
4физикаКырг.адаб кырг.адабкырг.адаб14:00-14:20
5   физикаРусс.язык14:20-14:40
        
10:05-10:15

 

10:15-10:35

 

 

17.04.2020-ж

1Чет тили Химия9:00-9:15
2математика Кыргызстан тарыхы9:30-9:50
       
1математикачет тил биологияХимия12:00-12:20
2чет тилкырг.адаб Кыр.тарыхылитература12:40-13:00
3Ад.ж/а коомматематика ХимияКыр.тарыхы13:20-13:40
 4кырг.адабАд.ж.коом математикаКыргыз тил14:00-14:20
        
9:45 Химия Химия9:00-9:15
9:55 математика Чет тил9:30-9:40
      
18.04.2020-ж1химияматематика АЧДХимия12:00-12:20
2математикаАЧД ХимияЧет тил12:40-13:00
3АЧДхимия Чет тилАЧД13:20-13:40
4     14:00-14:20
        
о.п/т 29/3029/30 30/3130/31 
кл.жет АскарбековаЖумакунова БейшекееваМырзаева 
кабхимияорус тил биологиятарых 

                             

13-18-апрель  2020-жыл

 

сааты9 а            ЭлТР         9 б9в           ЭлТР        9г сааты
10:45 -11:001химия 
11:15-11:352Дуйно тарыхы 
       
13.04.2020-ж

№21 мектеп

боюнча

1кырг.тилматематикабиологияматематика12:00-12:20
2Дуй.тарыхыхимиякырг.тилиКырг.адаб12:40-13:00
3химияДуй.тарыхкырг.адабкырг.тил13:20-13:40
4математикакырг.тилДуй.тарыххимия14:00-14:20
5дене.тарбиягеографияхимияДуй.тарыхы14:20-14:40
       
11:15-11:301Русский язык 
11:45-12:002математика 
     
 

 

14.04.2020-ж

1математикаКыр.тарыхРусс.языккырг.тил12:00-12:20
2Ад.ж/коомфизикакырг.адабматематика12:40-13:00
3Русс.языкматематикаАд.ж/коомфизика13:20-13:40
4биологияРусс.языкгеографияРусс.язык14:00-14:20
5Кырг.тарыхкырг.тилматематикагеография14:20-14:40
       
11:15-11:301ИНФОРМАТИКА 
11:45-12:002                                                            ЧЕТ ТИЛИ 
 

15.04.2020-ж

    
1информатчет.тилкырг.тилбиология12:00-12:20
2Ад.ж/коомлитературагеографлитература12:40-13:00
3чет.тилкырг.адабинформатинформат13:20-13:40
4физикаинформатматематикачет.тил14:00-14:20
5 Кыр.тилчет.тили 14:20-14:40
       
11:05-11:251БИОЛОГИЯ 
11:45-12:002МАТЕМАТИКА 
 

 

16.04.2020-ж

    
1кырг.адабгеографияКыр.тарыхыматематика12:00-12:20
2географиякырг.адабматематикаКыр.тарыхы12:40-13:00
3математикабиологиякырг.тилдене.тарб13:20-13:40
4биологияматематикабиологияАд.ж/а коом14:00-14:20
5 Ад.ж/коомАд.ж/коомбиология14:20-14:40
       
10:50-11:05

11:20-11:40

 

 

 

17.04.2020-Ж

1РУССКИЙ ЯЗЫК 
2ФИЗИКА 
      
1физикаРусс.языкКырг.адабАд.ж/а коом12:00-12:20
2кырг.тилфизикаРусс.языкРусс.язык12:40-13:00
3химиярусс.языкхимияфизика13:20-13:40
 4Русс.языкбиологияфизикагеография14:00-14:20
 5кырг.адаб   14:20-14:40
       
10:25-10:40 МАТЕМАТИКА 
10:40-10:55                                                          РУССКИЙ ЯЗЫК 
     
18.04.2020-ж1кырг.адабРусск.языкматематикатехнология12:00-12:20
2Русск.языкматематикатехнологияматематика12:40-13:00
3математикатехнологияРУСС.языкРусск.язык13:20-13:40
4технологияхимияфизикакырг.тил14:00-14:20
 5географиядене.тарбдене.тарбкырг.адаб14:20-14:40
       
о.п/т 30/3130/3130/31  
кл.жет ТурдумамбетоваМырзаеваАсылгазиева  
кабфизикаадепгеография  

 

8- класстар

сааты8 а            ЭлТР         8 б8в           ЭлТР        сааты
11:55-12:101Физика 
12:25-12:352Чет тили 
       
13.04.2020-ж

№21 мектеп

боюнча

1кырг.тилинформатикахимия 14:00-14:20
2математикагеографияфизика 14:30-14:50
3 дуй.тарыхДене тарбиячет тил 15:00-15:20
4физикаЧет тилгеография 15:30-15:50
5чет тилфизикаматематика 16:00-16:20
       
       
12:15-12:251Чет тили 
12:45-13:052география 
     
 

 

14.04.2020-ж

1Чет тилматематикатарых 14:00-14:20
2биологияинформатхимия 14:30-14:50
3географиячет.тилкыр тил 15:00-15:20
4химиякырг.тилгеография 15:30-15:50
5математикагеографияЧет тил 16:00-16:20
       
       
11:55-12:101Кыргыз тили 
12:25-12:452                                           математика 
 

15.04.2020-ж

    
1кырг.адабрусск.язКыргыз тил 14:00-14:20
2Кыргыз тилматематикабиология 14:30-14:50
3биологиядуй.тарыхлитература 15:00-15:20
4математикаКырг тилинформатик 15:30-15:50
5информатлитератматематика 16:00-16:20
       
       
12:15-12:351Кыргызстан тарыхы 
12:55-13:152физика 
 

 

16.04.2020-ж

    
1иформатикафизикаинформатик 14:00-14:20
2Кырг.тарыхыбиологияфизика 14:30-14:50
3литератураКырг.тарыхыКырг.тарыхы 15:00-15:20
4физикахимиятехнология 15:30-15:50
5химияРусский язДене тарбия 16:00-16:20
       
       
11:55-12:15

12:30-12:50

 

 

 

17.04.2020-Ж

1геометрия 
2биология 
      
1биологиякырг.тилдуйно тарых 14:00-14:20
2математикабиологиярусс яз 14:30-14:50
3кырг.адабматематикабиология 15:00-15:20
 4кырг.тилхимиякыр тил 15:30-15:50
 5географиякырг.адабматематика 16:00-16:20
       
10:55-11:10 математика 
11:25-11:40                                                  Русский язык 
     
18.04.2020-ж1математикаРусский языккыр адаб 14:00-14:20
2Русский языккырг.адабРусский язык 14:30-14:50
3технологияматематикаматематика 15:00-15:20
4дене.тарбиялитератураКырг.тил 15:30-15:50
 5    16:00-16:20
       
о.п/т      
кл.жет      
каб     

 

13-18-апрель 2020-жыл  7-класстар

сааты7 а            ЭлТР         7 б7в           ЭлТР          7г     сааты
12:35-12:501Русский язык 
13:15-13:352информатика 
       
13.04.2020-ж

№21 мектеп

боюнча

1кыр тилинформатчет тилдене тарб14:00-14:20
2информатРусс.языкматематикакыр.тарыхы14:30-14:50
3географияматематика кыр тилкырг.тил15:00-15:20
4математикакырг.адабрусс язинформат15:30-15:50
5Русс.языккыр тилинформатрусс.язык16:00-16:20
       
       
13:05-13:201физика 
13:35-13:452Дуйно тарыхы 
     
 

 

14.04.2020-ж

1математикаДуй.тарыхфизикадүй.тарых14:00-14:20
2физикаматематикадене тарбиялитерат14:30-14:50
3дүй.тарыхфизикакырг.адабматематика15:00-15:20
4технологияДене тарбдүй.тарыхфизика15:30-15:50
5географиякыр тиллитератураматематика16:00-16:20
       
       
13:00-13:151Кыргыз тил 
13:25-13:452математика 
 

15.04.2020-ж

    
1математика кырг.тилиматематикамузыка14:00-14:20
2Дене тарбиячет тиликырг.тилматематика14:30-14:50
3русс язмузыкакырг.адабфизика15:00-15:20
4кыр тилиматематикакорком оноркыргыз тил15:30-15:50
5музыкакорком онордуйно тарыхдене.тарб16:00-16:20
       
       
13:30-13:501геометрия 
14:05-14:252Русский язык 
 

 

16.04.2020-ж

    
1кыр тилгеометриярусс язгеометрия14:00-14:20
2тарыхрусс язгеометриякырг.адаб14:30-14:50
3кыр адаблитературатехнологиядуй.тарыхы15:00-15:20
4Русский яз.кыр адабчет тилрусс.язык15:30-15:50
5геометирячет тилкырг.адабтехнология16:00-16:20
       
       
13:05-13:20

13:35-13:55

 

 

 

17.04.2020-Ж

1физика 
2география 
      
1матембиологиягеографияфизика14:00-14:20
2кырг.тилфизикаматематикагеография14:30-14:50
3географияматематикафизикакорком онор15:00-15:20
 4физикарусск.языкдуйно тарыхматематика15:30-15:50
 5литературагеографиябиологиялитерат16:00-16:20
       
11:40-11:55 Кыргыз тили 
11:55-12:15                                                     Чет тили               
     
18.04.2020-ж1чет тилкырг.тилкырг.тилчет тил14:00-14:20
2кырг.тилчет тилчет тилкырг.тил14:30-14:50
3корком онортехнологиямузыкатехнология15:00-15:20
4    15:30-15:50
 5    16:00-16:20
       
о.п/т 30/3130/3130/3130/31 
кл.жет УсоноваЭ.АсельБ. БегимайАбирова 
кабкыр.тил каб тарых.каборус тилкырг.тил 

2020-2021- окуу жылындагы пандемия учурунда  мугалимдердин офис  программаларын,оздоштуруусу жана  колдонуусу  ошондой эле  окуучулардын  онлайн  сабактарга  катышуу  боюнча мониторинги.

Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу

“Кут билим “басма соз газетасына  жарыяланды.

МЕКТЕПТЕР РЕАЛДУУ РЕЖИМГЕ ӨТТҮ

Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде республика боюнча 2019 мектеп 1-11-класска чейин салттуу режимде окуп жатышат.  9-апрелден баштап Бишкек, Ош шаарларындагы башталгыч класстар окуй башташты, ал эми 1-апрелден тарта баардык класстар салттуу форматка өтүшөт. Биз айрым региондогу мектептердеги абал кандай экенин сурамжылап көрдүк.

Бишкек шаары

Бишкек шаарынын №21 мектебинде Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилген нускаманы катуу сактоо менен Бишкек шаардык билим берүү башкармылыгынын 2021-жылдын 2-мартындагы «Бишкек шаарынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу процессин жандандыруу жөнүндө» буйругунун негизинде 2021-жылдын 9-мартынан баштап окуу процесси аралыктан реалдуу окутууга өттү.

Биздин мектепте 1-4-класстарда 599 окуучу, 5-, 9-,11-класстарда 423 окуучу, жалпы 1022 окуучу окуп башташты. Окуу процесси 1-класстар үчүн 40 мүнөт, 5-, 9-,11-класстар үчүн 45 мүнөт. Санитардык-эпидемиологиялык тартип жана ченемдер так аткарылып жатат. Коронавирус жугуштуу оорусунун (COVID-19) жайылышына жол бербөө жана тобокелчиликти азайтуу боюнча кошумча иш-чараларды жүргүзүү максатында мектепке кирип келе жатканда окуучуларыбыз бут кийимдерин алмаштырууда, ар бир окуучуда антисептик, беткап бар жана санитардык эрежелерди так, тыкыр аткарууга аракет кылуудабыз. Окуучулар үчүн ден соолук журналы ачылып, күнүмдүк температурасы ченелип, катталып турат. Ата-энелер менен мектеп ортосунда келишимдер түзүлгөн, — дейт мектеп директору Гайде Умарова.

 

 

Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу Дистанттык окутуу

3-чейректи аяктадык. жалпысынан 1231 окуучу анын 379 окуучу онлайн форматта окуучулар менен иш алып бардык. алар 6,7,8,10-класстар.

Бул окуучулардын билим сапаты жыл башына караганда салыштырмалуу жакшы. окуучулар сабакка электрондук вариантта тапшырмаларын жиберет. ошондой эле сабактары да аралыктан болгондуктан  бир топ калыпка салынып иштер жургузулуп жатат.