№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Коомдук бирикме / фонддор

«Мектебим алтын бешигим» коомдук бирикмесинин  бир жыл  ичинде
чогултулган акча каражаттары   жөнүндө маалымат
2017-2018-окуу жылы

 Августка – 41000 сом чогултулган

 • Чыгымдалды: 30720
 • Чарба керектөөлөрүнө 13330 сом. Актоо, сырдоо иштери үчүн -1390сом.
 • Охранага – 16000сом .

 Сентябрга – 98000 сом

 • Чыгымдалды: 87200
 • Чарба керектөөлөрүнө – 1900 сом . Пожарный  балондорду  толтурууга – 9000 сом.  Картридж толтурууга- 300 сом.  Спорттук маттар- 45000 сом.  Ашкана үчүн -15000 сом.
 • Охранага –16000сом.

 Октябрга – 32110сом

 • Чыгымдалды: 21295
 • Замок-420 сом . Спорттук   дарц -835 сом.  Картридж  толтуруу , алмаштыруу – 740 сом.
 • Охрана – 16000 сом.
 • Тараза , калонка,узарткычтар – 3300 сом

Ноябрга- 25200 сом.

 • Чыгымдалды:  33280
 • Интернет үчүн кабел -1250 сом.   Спорт инвентарлары: Шахмат- 1680 сом   Тогуз коргоол- 1800 сом . Чарба иштери үчүн жана электр автоматына  – 12550 сом.
 • Охранага-16000 сом.

Декабрь – 121800 сом

 • Чыгымдалды:  121 135сом
 • Сан техника үчүн- 8780 сом.   Автоматтар- 8090 сом.  Картридж  алмаштыруу –  1130 сом.алдынкы окуучулар үчүн – 4008 сом.   Спорттук инвентарлар- 3300 сом.  Дары – дармектер –  2567 сом.  Чарба иштери үчүн  – 10940 сом. Охранага- 16000 сом . Конференц стол- 38000 сом. Бирикме кызматкерлерине- 28320 сом (сен, окт,нояб, дек)

Январга-14750сом

 • Чыгымдалды- 87720
 • Портрет президента- 1600сом. Сканер документа-120сом . Охранага-16000 сом. Офистик стулдар-70000 сом.

Февралга- 19550сом 

 • Чыгымдалды-23695сом
 • Электр пускатель-3050сом.  Ремонт компьютера- 1380сом. Жесткий диск- 2765сом.
 • Деффект. Акт үчүн -500сом. Охранага- 16000 сом.

Мартка-18300 сом

 • Чыгымдалды- 35995.49
 • Газетага жазылуу- 375,49 сом. Блокнот (конкурстагы балдарга) -1400сом. Картридж заправка-150 сом.
 • Спорт иштерине-4000сом. Мугалимдер , окуучуларга сыйлык- 4700 сом.  Охранага- 16000 сом. Чарба буюмдары-4770 сом. Тех.кызматкерлер үчүн кошумча айлыкка – 4000 сом.
 • Билет -600сом

Апрелге-33800

 • Чыгымдалды-38970 сом
 • Картридж алмаштырууга-1730 сом.
 • Мугалимддерге сыйлык – 2500 сом. Охрана- 16000сом.
 • Чарба буюмдары-12440 сом.
 • Канц товарлар-6300

Майга-109150 сом

 • Чыгымдалды- 56690сом+41200=97890
 • Картридж толтурууга-1630 сом.
 • Чарба буюмдары-8598 сом.
 • Дары дармектерге- 422 сом.
 • Мугалимдерге сыйлыкка- 8800 сом.
 • Охрана -16000 сом.
 • Бирикме кызматкерлерине айлыкка – 21240 сом(март,апрель, май)

Июнга 

 • Охранага-16000 сом.
 • Жайкы  лагерге- 18000 сом.
 • Сайт ачканга- 7200 сом.

1 жыл ичинде жалпы чогултулган- 513660 сом
Чыгымдалды-577900,49 сом

 

Бюджеттен бөлүнгөн акча-   161000 сом

Жер төлөөнүн кафелдерин алмаштырууга кеткен.

Интерактивдик система (доска, проектор)-57000сом

 

 

Бишкек шаарындагы №21 ЖОББМде    2019-жылдын  23-январында жалпы атаэнелер чогулушу болду. Чогулушка жалпы ата-энелер, мугалимдер  жамааты, Эне-Сай конушунун аксакалдар сотунун торагасы  Саткынбаев Шайлообек Бектурсунович, №21МТУ нун башчысы Сатындиев Жумабек Абакировичтер  келип катышыштыЧогулушта «Мектебим алтын бешигим» коомдук бирикмесинин  бир жарым жылдык отчету  жана мектептеги окуутарбия иштери боюнча иштердин отчету тапшырылды.

2018-2019-окуу жылындагы

« Мектебим алтын бешигим»  коомдук бирикмесинин  август, сентябрь , октябрь ,ноябрь, декабрь  айларындагы  чогултулган жана чыгымдалган   акча   каражаттары жөнүндө  маалымат.

               Август айына-22000

              Сентябрь айына – 61250

            Чыгымдалды30524

             Кабел – 1414сомЗамки- 2330сом   Чарба буюмдары– 8380сом    Охрана- 16000 сом. 

            Прожектор орноткуч – 2400сом

              Октябрь айына66850

               Чыгымдалды– 63690

     Спорт инвентарлары – 28310 сом.   Табличкалар – 700сом. Гүл-1000 cом. Канц товарлар– 3260 сом.

       Картридж , комп. кызматтар-255сом . Колонка-800сом. Кабель- 1875 сом.                                                                Спорт керектоолору- 4590с ом. Жалобы-6900 с     Охрана- 16000сом

              Октябрь айына66850

               Чыгымдалды– 63690

     Спорт инвентарлары – 28310 сом.  Табличкалар – 700сом. Гүл-1000сом. Канц товарлар– 3260 сом.

   Картридж , комп. кызматтар-255сом. Колонка-800сом. Кабель- 1875 сом.                                                             Спорт керектоолору- 4590сом. Жалобы-6900 с     Охрана- 16000сом

                       Ноябрь айына-35400

                      Чыгымдалды-49508

      Материалды жарыялоо-2000 с ом. Канц товарлар-3050  Чарба буюмдары-2190с

  Автоматтар-5200с   Газетага жазылуу – 889с   Картридж толтуруу-560с

 Кабель-1119 сом , Турникет орнотуу-18500с     Охрана-16000сом

                       Декабрь айына-57750

            Чыгымдалды-45150сом

 Чарба буюмдары-3600с  Флешка-790с         Жаны жылдык оюнчук-2600 с 

Мугалимдерге    сыйлык- 5000сом   Техперсонал. кошумча айлык –3000 сом. 

Бирикменин айлыгына- 14160сом  Охранага 16000сом

Жалпы I жарым жылдыкта  чогултулганы–  243250сом

Чыгымдалды– 188872сом 

 

Январь айына –31550 сом

  Чыгымдалды –32945 сом

 

Өткөргүч, хап-960 сом.

Чарба керектөөлөрү-5000 сом.

Кабель каналдары 25\16  – 1575 сом

Блок питания,юзб-400 сом.

Кабелдер-3000 сом.

Удлинитель ,  майда тетиктери,

мастердин кызматы-1710 сом.

Прожектор карматкыч-1300 сом.

Охранага-16000 сом

Техничкаларга кошумча айлык-3000 сом .

Бирикме кызматкерлерине-10000 сом.

 

Коомдук бирикме / фонддор   Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор   Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор   Коомдук бирикме / фонддор

Чогулуш учурунан корунуш

Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор   Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор Коомдук бирикме / фонддор  Коомдук бирикме / фонддор

 

Коомдук бирикме / фонддор