№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Окуу процесси

Маалымат

 

 1. I. Жалпы маалымат

1.1.Жалпы орто билим берүүчү уюмдун толук аталышы

Свердлов районунун №21 жалпы орто билим берүүчү мектеби

Жетекчиси – Умарова Г.Д.

Дареги: Эне-Сай ж/к №1                                                                                      

Телефондор

0312 48-41-25 – директор;

0312 48-41-29 – кабыл алуу;

Факс –

Мектеп интернетке кошулган, өзүнүн  электрондук почтасы:и [email protected]

1.2.окутуу тили   –     орус/кыргыз

1.3.негизделген жылы   – 2006

 1. Жалпы орто билим берүүчү уюмдун базасы

2.1 Бюджеттик уюм:_____________

2.2.Фонд  __________________

2.3.имараттын түрү  (типтүү, типтүү эмес) типтүү

2.4.Проектин кубаттуулугу:  754

2.5.жылытуу түрү:  электрдик

2.6.мектептин билеотекасынын фонду  (тыс. экз.) 36687 экз. книг

– окуу китептери (экз.) 12119 экз.(кыргыз кл. үчүн), орус класстар үчүн -1675 экз 77,27%

– көркөм адабияттар  (экз.) 13128 экз

  4.Билим берүү программасындагы окуу планы жөнүндө маалымат

Көрсөткүчтөрдүн аталышыЧенем бирдиги/маанисиэскертүү
4.1.Билим берүү программасында окуу сабактарын коюлган мөөнөттө ишке ашырууБазистик вариант:10180
4.2. Окуу предметтери, окуу программасынын негизинде милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн бөлүгүТил,математикалык,           табигый-илимий, чеберчилик, социалдык,                         ден соолук маданияты, технологиялык.Жыл бою

·         Даярдоо классы-480

·         1-4-кл-3074

·         5-9-кл-5100

·         10-11-кл-2006

Окуу планы:10180

4.3. Окуу предметтердин, курстардын, билим берүү программасындагы өзгөрмө бир бөлүгүКыргыз тили

Орус тили

Чет тили

Математика

Мекен таануу

Табият таануу

Биология

Химия

Физика

Астрономия

География

Кыргыз адабияты

Орус адабияты

Музыка

Көркөм өнөр

Кыргызстан тарыхы

Дүйнө тарыхы

Адам жана коом/адеп/экономикага киришүү

Адеп

Дене тарбиясы

Аскерге чейинки даярдоо

ТТКН

Информатика

Эмгекке үйрөтүү/чийүү

Эмгекке үйрөтүү

 
4.4.Окуу предметтерин терендетип окутуу менен камсыз кылуу

 

2.7. методикалык жана окуу китептеринин чыгымдалышы ( суммасы менен)

Окуу жылыМетодикалык адабияттар /окуу китептери үчүн
2016-20177458,41/2095461,72
2017-201813950/-
2018-201912119

2.8. актовый зал  (отургучтардын саны ) аянты  264 кв.м., отургучтардын саны – 234

2.9. спорт зал (аянты) аянты  300 кв.м.

2.10. мектептин  территориясынын  (аянты)   4960 кв. м.

2.11. спорт аянтчасынын түрү (саны) – 2 (футбол, баскетбол)

2.13. окуу кабинеттери (бардыгы) 20 из них:

Кыргыз тили каб.саны – 2

ОИВТ кабинети- 1

Химия кабинети  – 1

Физика кабинети – 1

ДПМ кабинети – 1

музыка кабинети – 0

эмгекке үйрөтүү мастерскойу – 0

Медпункт – 1

2.14. Техникалык жарыктандыруу

– персоналдык компьютерлердин саны – 20

– принтерлердин саны – 4

–  ксерокстун саны – 3

– телевизордун саны – 3

– видеокөзөмол системасынын саны – 8

– видеомагнитофон – 0

– магнитофон  – 1

– DVD –

– граф. проекторы – 3

– интерактивдик  система – 3

– мультимедийная приставка – 2

– экран – 2

– проектор – 3

2.15. ашкананын саны (отургучтардын саны) 12/64

III. ЖОББмектебинин педагогикалык кадрлардын курамы

3.1.жалпы педагогтун саны– 60

Алардын ичинен:

– администратор – 5

– пенсионерлердин саны – 4

– жаш адистер – 11

3.2. психологдун саны – 1

Социалдык  педагог – 1

3.3. Количество МОП (младшего обслуживающего персонала вместе с зам. директора по АХЧ) – 14

3.4.Квалификация кадров:

Квалификация2018-2019
жогорку12
биринчи10
экинчи12
Категориясы жок26

 

3.5. билими:

билими2018-2019
жогорку45
Бүтпөгөн/жогорку6
Орто билимдүү адис.6
Орто
Сырттан окуган

3.6.мугалимдердин сыйлыктары:

Награды Сыйлыктары бар мугалимдердин А.А.А.
« КР элдик мугалими»
« КР эмгек синирген мугалими»
«Эл агартуунун отличниги »6

1.      Умарова Г.Д.

2.      Шаменалиева Р.

3.      Молдобаева Г.А.

4.      Раманкул кызы Эрмек

5.      Дүйшеев Т.Д.

6.      Жунусова Ж

7.      Молдосанова А.А.

8.      Бейшеева Н.Ж.

9.      Айталиева А.А.

 

 КР Бжана илим Министрлигинин аргдак грамотасы7

1.      Умарова Г.Д.

2.      Шаменалиева Р.

3.      Молдобаева Г.А.

4.      Дүйшеев Т.Д.

5.      Молдосанова А.А.

6.      Мырзаева Ж.

7.      Жунусова Ж.

8.      Жумакадырова К

Мэриянын Грамотасы11

1.      Умарова Г.Д.

2.      Жусупова М.

3.      Жумакунова С.Б.

4.      Шаменалиева Р.

5.      Абирова Н.З

6.      Абдыжапарова Г.К.

7.      Мамырова Г.

8.      Жумакадырова К.

9.      Койлубаева А.К.

10.  Айталиева А.А.

11.  Молдосанова А.А..

 «Данк» медалыжок
Окуу даражасы (кайсы илимдикин көрсөтүү)жок

3.7. Педагогикалык  стажысы:

Педагогикалык  стажысы2017-2018Пенсионерлердин саныЖаш адистердин саны
3 жылга чейин12         11
5 – 10 лет13  
11 – 15 лет3  
15-2515  
Андан жогорку  2584 

Мектептин проблемасы “Окуу тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо”.

№21 Эне-Сай  жалпы билим берүүчү орто  мектебинде 2017-2018-окуу жылында 1207 окуучу, 41 класс,анын ичинен 6 орус  башталгыч класс комплект  бар.  Мектеп  базистик окуу  вариантты  менен  окушат.   Жыл башында 1201 окуучу менен аяктадык. Мектепте  62 мугалим  эмгектенет.

Ар бир мугалим заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу окуучуларды сапаттуу окутуп,тарбиялоого канчалык канчалык  даражада  профессионалдуу  мамиле  жасашына, канчалык  ал  өзүнүн  педагогикалык устатынын, идеалык  ишенимин, эрудициясын  жана  жалпы маданиятын  өркүндөтө   ала  тургандыгына  көз  каранды. Мектептин ишин “Билим берүү Законуна” ылайык түп тамырынан жаңылоо маселеси ар бир мугалимдин иши.  Мектеп  ишин жаңылап  жакшыртуунун бардык  маселелеринин  ичинен окуу  предметтерин жогорку  илимий-методикалык деңгээлде окутуунун негизинде  окуучулардын билимдеринин, билгичтиктеринин жана  көндүмдөрүнүн сапатын  кескин  түрдө  жогорулатып, алардын  окууга болгон   милдеттүүлүктөрүн  күчөтүү, жоопкерчиликтерин  сездирүү,  окуу-таанып  билүүчүлүк ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү эң  башкы  милдет  болуп  эсептелет.                                Бул  милдетти практикалык  жактан  жалпы  мектептерге иш  жүзүнө  ашыруу – өз иштеринде  мыкты  ийгиликтерди  камсыз  кылып  жатышкан   мугалимдердин  алдыңкы  педагогикалык  жана  инновациялык  тажрыйбаларын  системалуу  түрдө  иликтеп  үйрөнүүнү,  жалпылоону  жана  жайылтууну  өтө  курч  талап  кылып  олтурат.

Мектеп педогогикалык-психологиялык проблемасынын  IV этабында иштеп жатышат. Мектепте мугалимдердин өз билимин оркүндөтүү графиги түзүлүп, бекитилген. Мугалимдер алдынкы педагогикалык инновациялык, заманбап тажрвйбаларды пайдалануу, сабактарда колдонуунун үстүндө иштеп жатышат. Методикалык иштердин планы түзүлгон, жаш мугалимдер менен иштөө дагы талапка жооп бергидей уюштурулган,жылдык план түзүлгөн насаатчылар бекитилип,жоболор менен тааныштырылып, насаатчы мугалимдердин сабактарына киргизүүнун графиги түзүлүп, сабактарга кирүү уюштурулган.

Мектепте                                         

   1.Башталгыч класстарынын                                   2.математика, физика, информатика          

   3.кыргыз тили жана адабияты                                4.орус тили жана адабияты                                                  5.биология ,химия,адеп  

6.тарых, география          

7.көркөм өнөр ,сүрөт,музыка сабактарынан методикалык бирикмелер иштейт.Декадалардын графиги  түзүлүп.график боюнча өтүлүп турат.Өтүлгөн декадалрарда атайын методикалык темалар боюнча окуулар өтүлүп турду

 

3.8.   2018-2019-окуу жылынын  жарым жылдык  билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо курсунан өткөн педагоктор

 

№21 ЖОББ мектебинин билимин жогорулатуудан мугалимдердин саны

Окуу жылыПед кадрлардын саны ПК курсатан өткөн педагоктордун саныПроцент %
КАОКРСУРоссотрудничествофонд ЕдинствоФорумUSAUDЛингва

(анг. язык)

Международные курсыРДИТА «Алтын Туйун»МОиН КРКТУ+ Одесская нац АкадемияГУО
бардыгыКурстан өттү
1.         2018/2019999    14     50%

 

3.9. Вакансия : (предметтер боюнча) – орус тил мугалим-2

Песихолог-1

Башталгыч орус тилдуу -1

 1. Окуу поцессиндеги окуучулардын контингенти

4.1. окуучулардын кыймылы:

                  2018-2019
 Окуучулардын саны
Жыл башында1201
I чейрек аягында1096
I жарым жылдыкта1088

4.2. Окуучулардын  контингенти (класс комплектеринин саны /окуучулардын саны):

баскычтар2018-2019- о.ж. 1-чейр2018-2019- о.ж.                  2-чейр
1-4 кл./саны20/56920/556
5-9 кл./саны18/45718/467
10-11 кл./саны3/633/65
бардыгы:10961088

4.3. бүтүрүүчүлөрдүн саны:

Классы2018-2019-о.ж.      1-чей2018-2019-о.ж.   2-чей
9 класс8583

4.4.окуучулардын жетишүүсү жана билим сапаты

2018-2019. 1-чей2-чей   
жетишүүсүБил.сапаты жетишүүсүБил.сапаты
96,5%34,5% 99%36,7%

Окуучулардын салыштыруу билим сапаты жана жетишүүсү боюнча ар бир квартал сайын жүргүзлүп турат. Алынган жыйынтык боюнча ОТИ б.д.о.басары тарабынан көзөмөлдөнүп отчёт тапшырылат. Жылдан жылга окуучулар сабакка даярдануусу жана кызыгуусу өзгөчөлөнүп келет. Себеби буга социялдык абалдан да көз каранды, ошол эле учурда окуучулар орто билим берүүчү кесиптик окуу жайларга тапшырып кетишкендигине байланыштуу  да билим сапаты аз болуп калды.

  III-жарым жылдыгынын жетишүүсүн салыштыруу анализи

Окуу баскычтарыI жарым жылдык

2018 – 2019(%)

II жарым жылдык

2018 – 2019(%)

Динамика(+,-)(%)
I баскыч100
II баскыч991
III баскыч991
жалпы991

            Рекомендация:

 • Окуучуларды окутуп тарбиялоодо жаны техналогияны пайдалануу менен предметтиктердин компетенттүүлүгүн жогорулатуу.
 • Окуу процессинде компьтердик маалымат техналогияларды пайдалануу.
 • Мугалимдердин кесиптик жөндөмдүүлктөрүн арттыруу менен сабакты жеткиликтүү берүүсүнө шарт түзүү.
 • Таланттуу мугалимдерди колдоо жана чеберчилигин жогрулатууга көмөктөшүү.

4.5. Иштөө режими:

смени  –  2 смен

окуу күнү  – 6

сабактын узактыгы  – 45 минут

сабактын башталышы – 08:00

4.6. мектеп шарттары:

базалык (кол-во, охват) – 35/754

ЗПР (кол-во, охват)-0

Акы төлөп окутуу- 0

Жекече окутуу – 0

Үйдө окутуу – 0

 • Кайсы чет тилдери окутулат- англис тили

 8.4. мектептин ички көзөмөлү

Окуу-тарбия процессинде мугалимдердин эмгектеринин жыйынтыгы, педагогикалык анализдеринин жүргүзүү үчүн ички көзөмөл

     Максаты:

 1. Предметтик мугалимдердин мамлекеттик иш кагаздарынын аткарылышын көзөмөлдөо.
 2. Окуу-тарбия процессинде мугалимдердин ситемалуу сабактын өтүлүшүн, ошондой эле сабактын формасын максатын,ыкмасын туура коё билүүлөрүн текшерүү.
 3. Окуучулардын билим сапаттарын этап этап менен көзөмөлгө алуу.
 4. Предметтик мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү.
 5. Мугалимдердин тажрыйба алмашышы.
 6. Билим берүү башкармалыгынан келген тапшырмалардын аткарылышын көзөмөлдөө
 7. Окуу тарбия процессинин программаларнын  так аткарылышын жана кетирген кемчиликтерин талкуулоо.
 8. Жогорку денгээлде өтүлгөн сабактарды мектеп ичине жайылтуу.
 9. Мугалимдердин жоопкечилигин жогрулатуу, эфективдүү сабак берүүнүн жаны ыкмаларын практика менен айкалыштурып өтүүсүн көзөмлдөө.
 10. Мектептин документтеринин толтурулушуна системалуу көзөмөл жүргүзүү.

Төмөнкүдөй багытта көзөмол жүргүзүү:

педагогикалык кадрлардын иштерин көзөмөлдөө;

окуучулардын билимин жана билгичтиктерин көзөмөлдөө;

жалпыга билим берүү боюнча көзөмөлдөө;

сабактын системалуу өтүлүшн көзөмөлдөө;

мектептин иш кагаздарын  көзөмөлдөө.

Ички көзөмөл жүргүзүүнүн негизинде окуучулардын билим денгээлин, билгичтиктерин, кабыл алуусун администрация тарабынан текшерилди.

Жарым жыл жыл ичинде Билим берүү башкармалыгынан төмөнкүдөй предметтерден билим сапатын текшерүү үчүн текшерүү иштер алынды:орус тилинен (5-11кл), алгебра (10-кл), георафия (11-кл), химия (10-кл), чет тилинен (5-кл), кыргыз тилинен, информатикадан,башталгыч класстарынан.

Максаты: окуучулардын билим сапатын текшерүү.

мисалы:

салыштыруу анализи

ПредметКлассысапаты %жыйынтык  %
Орус тили54466
54466
53070
5-г4852
жалпы41,563,5
9а2377
9б3961
9-в2179
жалпы:2872


Орфографиялык каталар көп кетирген36%, пунктуациялык ката 14% кетиришкен.

 

ПредметКлассыкачест %итог  %
Математика73434
73939
73232
жалпы3535
9а2929
9б30,730,7
жалпы29,829,8
11- а3030
жалпы:3030

 

Рекомендация: билим сапаттарын текшерүүдө кайталоо жүргүзүүдө анализ:  ар бир тапышрамда каталар 21%,25%,7%,29%, кетиришкен. 11-класстар 20%,2-23%,3-11%,4-16% ката кетиришкен.

Рекомендации: ата энелер жана предметтиктер бири бири менен тыгыз байланышта болушсун.

Сабактын системалуу өтүлүшү:

– сабактардын график боюнча сабактарына катышуу, чеберчилигин жогорулатууну сунушталды

-окуучуларга терен билим берүүсүн контролдоо жүргүзүлүп турду.

– жылдык пландын негизинде предметтиктердин календардык тематикалык планынын аткарылышын көзөмөлдөөдө толугу менен аткарылды.

Сабакка катышууда мугалимдердин эффективдүү сабак өтүүсү, окуучу менен мугалимдин ортосундагы байланыш түзүлүп, жакшы изденүү менен өздөрун көрсөто алышты.Мындан ары да эмгектенүүгө жана изенүүгө даяр.

Мектептин иш кагаздарын  көзөмөлдөөдө:

Текшерүүдө: журналдын толтурулушу, баалардын нормасы, контролдук . практикалык иштердин аткарылышы текшерилди.

Текшерүүнүн максаты: баалардын объективдүү коюлушу, мамлекеттик программага дал келиши, календардык-тематикалык-пландын негизинде журналдын толтурулушу.

журналдар 1-11 класстардыкы текшерилди. Маалыматка ылаыйк, календардык-тематикалык-пландын негизинде журналдар толтурулуп, анализдер жургүзулдү.

 жалпыга билим берүү боюнча көзөмөлдөө:

– Ички көзөмөлдөө план боюнча сабакка катышууну дайыма текшерип окуучулардын канааттандыраарлык бааларынын коюлушун жана ондолушу тешерилип турду.

– Ички көзөмөлдөө план боюнча сабакка катышуу 1-11-класстарынын мугалимдеринин сабакка катышуусу каралат.

– сабак бүткөндөн кийин мугалимдерге анализ берилет.

– Сабакка эн жакшы жетишкен окуучуларга жекече мамиле жүргүзүлөт.

– олимпиаданын жыйынтыгы жургузулду.

Мониторингдер.

Мониторингдин максаты – окуучулардын алган билимдерин жана билгичтиктерин диограмма аркылуу байкоо жүргүзүү.

Жетишүү мониторинги класс жетекчилерге жана предметтиктерге тиешелүү жүргүзүлөт.

 1. мониторингдин жардамы менен окуучулардын жеткиликтүү денгээлде билим алуусуунун эффективдүүлүгүн көрсөтөт.
 2. Окуучунун жөндөмдүүлүктөрүн туура баалоо, класстын ишмердүүлүгүн, предметниктердин талапка ылайык баалоосу, ошондой эле мониторингдин жардамы менен билим денгээлин ачык жана даана көрсөтүп берет.
 3. Ата-энелер менен иштөөгө жардам берет.
 4. Тарбиялоодо педагогикалык инновациялык технологияларды пайдалануу

Мисалы:

Ар бир класстардын жетишүү мониторингдери тиркелет.

8.6.Олимпиадага жана конкурска катышкан окуучулардын жыйынтыгы

Мектеп ичинде предметтик олимпиада уюштурулуп 7-11-класстар арасында өткөрүлдү. Жыйынтыгы чыгарылып женүүчүлор табылды. Мектеп олимпиадасынын жыйынтыгында төмөнкү жыйынтыкка чыкты;

7-9 класстар – 14 окуучу;

10-11 класстар –  7 окуучу.

Олимпиадага катышууда окуучулар предметтерден алган билимин пайдаланып өздөрүн текшеришет, кругозорун кенейтишет жан башка окуучу менен атаандаштык түзүү менен  өзүнүн билимин көрсөтө алат. Мектеп олимпиадасынан женген окуучу болгон жок Мектепте алар ар бир предметтен катышышты.

Райондук олимпиаданын жыйынтыгы  2018-2019-о. ж.

 2018-2019 –окуу жылынын башында  “Эл агартуунун  отличниги” төш белгисине  Молдосанова А.А, айталиева А.А., Бейшеева Н.Ж. ээ болду.

Мектепте  өзгөчөлөнгөн  балдар менен  иштөөдө FHI Туштүк Кореянын социалдык долбоору менен биргеликте атайын куржоктор иштейт. FHI №1 лицензиясы АШ №1912 номер 2262от 30.07.2012  Коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте иштешип, мында: англис-тили, карей тилдери  72 окуучуга бекер окутулуп, социалдык пакеттер таратылат. Бул долбоор менен бир жылдан бери кызматташып келүүдөбүз.    №4 кесиптик техникалык лицей менен биргеликте  иштешип келатат. “чач тарач”  адистигин  20 окуучу ээ болушат жана окуучулар сертификат  алышат. “Чебер  колдор”, “Кулатуу”, “Күрөш” “Валейбол”, “Футбол”спорт кружоктору  иштейт.  Бул  кружоко  сүрөтчүлөр, тикмечилер, токуучу  кыздар  жана  балдар  катышат. Кружокко  катышкан окуучулар  сүрөттөр  конкурсун,  таланттуу  балдарды  колунан  жасалган  буюмдардын  конкурстарынын  жыйынтыктары  чыгарылып  турат. Ошондой эле “Күрөш” спорттук кружогунун жетекчиси Мирбек у Ариелдин  окуучулары  ноябрь айында “Кыргыз күрөш ” Федорациясы тарабынан уюштурулган  “Күрөш” боюнча спорттук мелдеште II орунду- 2 окуучу, III орунду 4 окуучу женип келген. 17.12.2017-жылы “Кыргыз күрөш ” Федорациясы тарабынан уюштурулган  “Күрөш” боюнча спорттук мелдеште №21 орто мектептин базасында өткөрүлүп, “Кыргыз күрөш ” Федорациясынынын тренерлер катышты:    4 окуучу  I орун,    6 окуучу   II орун,   4 окуучу   III орун. Өзгөнбек у Чынгыздын жетекчилиги менен  9.12.17-ж. “Бука тартыш” спорттун түрү боюнча №23 мектепте өткөрүлгөн мелдешке барып, 8-9-класстын окуучулары катышышып 1 –орунга ээ болушту, Шашки боюнча 6-7-8-9-класстар тарабынан түзүлгөн команда №16 мектепте өткөрүлгөн “мектеп лигасына”  катышып  2-орунга ээ болушту. “Аркан тартыш” спорттук  улуттук оюнга №4 мектеп гимназиясына  өткөрүлгөн мелдешке катышып, 8-9-класстар арасында тузүлгөн балдар командасы 3-орунга ээ болушкан.

Ошондой эле “Валейбол” куржогу боюнча  райондук денгээлде спорттук “мектеп лигасына” өткөрүлгөн мелдеште Өзгөнбек у Чынгыздын балдар командасы- I, кыздар  командасы – II орун алышты.

Мектеп ичинде 12-ноябрь  2017-жылы  М.Алыбаевдин 100 жылдыгына карата райондук иш чара өткөрүлдү.

Ошондой эле ар бир предметтен окуучулардын билимин жана билгичтигин калыптандыруу, текшерүү максатында, декададан тышкары “Акыл таймаш”, “КВН” ж.б. конкурстар өткөрүлүп турат. 13.12.17-ж. информатика мугалими Дүйшөбаева Эркингүл  8-класстар арасында  КВН өткөрүлдү.

“Акыл таймаш” интеллектуалдык марафон география,тарых, кыргыз тили предметтеринен 7-8-класстар арсында уюштурулуп, окуучулар өздөрүн жогорку денгээлде көрсөтө алышты. 2018-2019-окуу жылындагы башталгыч класстарынын методикалык иштер боюнча отчет анализи

Башталгыч класстардын негизи маселеси – Балдар турмуштун туткасы,элдин келечеги, таалим – тарбиянын предмети. Окуучуларды туура чыныгы инсандыкка тарбиялоо. Терен билим алууга үйрөтүү.

Маалымат справкасы

Жыл башында – 611. жыл аягында- 555

Окуу программа боюнча жүргүзлөт. Окуу режими 5 кундүк.

1-сентябрдан баштап 20  класс комплект болуп, жарым жыл аягында дагы                             20 класс менен аяктады:

1 кл. – 5   2 кл. – 6,       3 кл. – 5

4 кл. – 4

бардыгы: 20 класс

Башталгыч класстары боюнча 1- жарым жылдык ичинде төмөндөгүдөй иштер жүргузүлдү. 2018-2019-окуу жылындагы окуу-тарбия иштериндеги милдеттер пед.кеңешмеде каралып, жылдык, айлык пландар түзүлүп, бекитилди. Мугалимдердин жыл ичинде курстардан өтүүсү боюнча такталып, графиктер түзүлдү. Башталгыч класстарынын мугалимдеринин календарлык планы түзүлүп, бекитилди. 1-4-класстар боюнча 20 класс комплект ачылып, билим алышат.

Окуу планын негизинде сабактын жүгүртмөсү түзүлүп илинген. Сентябрь айында окуучулар жолдо жүрүүнүн жана техникалык-коопсуздук эрежелери боюнча окутуу жүргүзүлдү. Окуучулар китеп менен камсыздандырылды. Окуу планынын аткарылышы жана нормативдүү документтердин атккарылышы, окуучулардын кыймылы боюнча кеңеш ме өтүлүп, тааныштырылды. Начар окуган окуучулардын тизмелерин алуу менен алар менен иштөөнүн пландары түзүлдү.

Бирикме мүчөлөрүнө методикалык окуу уюштурулуп, жаш мугалимдерге насаатчы мугалимдер бекитилип, иштеле турган пландар каралган.

23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата мектептеги иш чарага активдүү катышышты. Сабаттуулукту жоюу күнүнө карата иш чара өтүлдү. Иш чаранын максаты: окуучулардын окуу көндүмдөрүн өркүндөтүү, ата-энелерди үй-бүлөлүк окуу каражаттары менен тааныштыруу жана мугалимдердин долбоор алкагында иштелип чыккан материалдарды колдонуусун көрсөтүү аркылуу балдардын китепти сүйүү сезимин бекемдөө максатында жыл сайын өтүлүүчү “Эл аралык сабаттуулукту жоюу” күнүн “Келгиле окуйбуз!” долбооруна катышкан мектептерде белгилөө.

4-класста окуган чыгарма боюнча чыгарманын картасын түзүштү. Андан фразеологизмдин маанисин аныкташты.

Китепкананын кароосунда мастер класс өтүлүп, чий куурчак, чакан китептер, таштын бетине сүрөт тартуу, кинетикалык пластилин менен иштешти. Ошондой эле окурмандын театрын өткөрүштү. 3-класс чыгарма окуу менен сырдуу ребус түзүштү, талкуу болду. 2-класс сөздүк викторинасын түзүп иштешти. 1-класс китепкананы көрүү менен китеп алуу үчүн эмне кылуу зарыл экендиги, текчелерге китептер кандай сакталаары, китепти жакшы колдонууну үйрөнө алышты.Декаданын графиктери түзүлүп, сентябрь айына кыргыз тили, октябрь айына орус тили, ноябрь айына чет тили, декабрь айына адабий окуу предметтеринин декадасы болуп, мугалимдер сабактарына катышышты, анализдер жазылды.

Ички көзөмөлдүн негизинде график боюнча сабактын сапаттуу берилиши, журналдын толтурулуш эрежеси, күндөлүк дептерлердеги жүргүзүлгөн иштер, өздүк делолор, окуу ылдамдыктары текшерилип, анализдер берилип келет. “Жазуу иштерини нормасы”, “Баалоонун нормасы” боюнча тренинг өтүлдү. “Келгиле окуйбуз” программасынын алкагында иштер жүргүзүлүп жана күнүмдүк сабактарда пайдаланылып турат. Б.Б. Борборунун окуучулары билим деңгээлдерин текшерүүүчүн берилген диаграммалык иштер алынып, жыйынтыктары өз убагында тапшырылат.Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата бурч уюштуруу менен жазуучунун чыгармаларынан көркөм окуу уюштурулган. 1-жарым жылдыка карата чейректик иштер алынып, мониторингдер жүргүзүлүп, отчеттор тапшырылды.

Класс коплекттери жана окуучулардын санын  1- чейрекке  салыштыруу

Окуу жылы2018/2019
КлассыКласстын саны              Окуучулардын саны
Жыл башындаЖыл аягында
15150

 

26160

 

35135

 

44124

 

жалпы20565

 

 

 

Башталгыч класстарынын кабинеттеринин саны10.                                                       Кабинеттеринде     № 1,2,3,4,5,6,7, ТСО: видео жана аудиоаппаратуралары бар.

Башталгыч класстын мугалимдеринин саны 13.  Алардын ичинен –13 башталгыч класстын мугалими.  Жогорку билимдүүсү- 8, орто билимдүүсү-4, бүтпөгөн жогорку-2.

Педагогикалык стажысы:

0 дон 3 жыл – 2 киши.                                     10-25 жыл– 7.

3-10 жыл  – 4 киши.                                             25 жылдан жогорку – 3

Квалиффикациялык категориялары:

 • Жогрку категория-4.
 • 1-категория-4.
 • 2 –категория-1
 • Категориясы жок-5
 • “Эл агартуунун отличниги”-4

Коллектив иштөө жөндөмдүүлүгү боюнча жакшы. Бири-бири менен тыгыз байланышта.Чыгармачылык изденүү менен иштешип, конкурстарга катышып жыл мугалиминен алдынкы орундарды алып келишет.

Мектеп ичинде тажрыйбаларын жайылтышат. Ар бири өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасашат, ИТП менен маалыматта болуп, акыркы инновациялык методика менен байланыштырып иш тажрыйбасын методикалык чыгармачылык денгээлин өстүрүшөт.

Башталгыч баскычта төмөнкүдөй окуу китептери менен окуудук

Алиппе – Кубаталиева К., Абыканова А.,  Асаналиева М.

Мекен таануу-Мамбетова З.Ж ,Архипова Т.В.

Математика-Бекбоев, Ибраева Н. Мкрычян С. 1-2-бөлүк.

Орус-тили-Кульбаева А., Кульбаева Г.

Орус класстар үчүн:

Программа «Куррикулума» по музыке во 2 кл. (Шамбетова К., Касей)

Математика-М.И.Моро                                Русский язык-Т.Г.Рамзаева

Родина- З.Ж Мамбетова                              Чтение_ В.Г.Горецкий,М.В.Голованова.

Кыргыз класстар

Математика-Бекбоева И.Б. Ибраева Н.     (2-3-4кл)

Кыргыз тили -Чокошова Б.С.(2-кл),    (3-4 кл)Акунова А., Акунова А.Р

Адабий окуу-Абдулхамидова Б. (2-3-кл), Токтомамбетов А.4-кл

Мекен таануу- Адилова Г. (3-4 кл) Бухова О.

Адеп-Ысманова Ж.,

орус тили – Абайдлова Б. ( 2-кл), Булатова (3-кл), 4-кл Задорожная Н.П

Музыка- Касей М.

Методикалык бирикмесинин анализи: Пландын негизинде башталгыч метод кенешменин өтүүдө  мугалимдердин курамын түзүп, жаш мугалимдерге насаатчы бектилди. 1-класска кабыл алынган окуучулар буйрук китепчесине түшүрүлүп, окуучуларды мектепке калыптандыруу иштери жүргүзүлдү. Сабактарына катышуу уюштурулуп жазуу иштерине көзомол жүргүзлдү. Жолдо жүрүү эрежеси боюнча маршруттук схема күндөлүккө түшүрүлүп, текшерилди. Жаш мугалимдерге насаатчылардын иш планына көзөмөл жургүзүлүп турат. Чейректик,жылдык  жарым баалардын туура коюлушу көзөмөлдөндү.Программанын аткарылышына, ар бир өткөн декадалык сабактарына анализ берилди. Жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу жүргүзүлүп турду. Сабактардын сапаттуу берилиши көзөмөлдөнүп турду, окуу сабактарынан техникалык окутуу алынып текшерилди. “Келгиле окуйбуз” долбоор боюнча иш чаралар жүргүзүлүп турду.

кыргыз тили жана адабияты МБнин декадалары:    Декада,  23-сентябрь   Мамлекеттик  тил  күнүнө  карата    иш  чара   өткөрүү  менен   салтанаттуу   жыйын   учурунда   ачылды.  Салтанаттуу  жыйында   окуучулар   көркөм   ырларды   окушту,  обондуу  ыр, бийлер   коштолду.   Ч.Айтматовдун   90 жылдыгына   карата   атайын   бурч   уюштурулду. Окуучулар   жазуучунун   чыгармалары    боюнча  сүрөттөрдү  тартышып, дил   баян,  рефераттарды   жазышып, буклеттерди  жасашты,  өз  эмгектерин   бурчка  коюшту. Декаданын  жүрүшүндө ачык  сабактардын   графиги   илинип  кыргыз   тилчи    мугалимдер   ачык   сабактарын   өтүштү. Ошону   менен   катар  кыргыз   тилчи   мугалимдер   класстары   менен  ачык    тарбиялык   сааттарды    өтүп    беришти.

Ачык  сабактардын  темаларыКлассыΘтүү  мөөнөтүКим  жооптуу
1Каада-салт  ырларынын  бир   формасы6Б-класс04.10.18

4-саат

Таалайбек кызы  Табият
2Тактоочтун  сөз  түркүмү  катары  мүнөздөмөсү7Б-класс02.10.18

5-саат

1-смен

Байгуттуева  Мээризат
3Фразеологизмдер.(кайталоо  сабагы)7А-класс03.10.18

1-смен

Мамырова Гулшан
4Сүйлөмдүн  баш мүчөлөрү5Г-класс04.10.18

2-саат

1-смена

Аширова  Роза
5Карынын  сөзүн  капка  сал.

(Тарбиялык  саат)

7Б-класс05.10.18

5-саат

1-смен

Байгуттуева Мээризат
6Кыргыз  тил-мамлекеттик  тил4В-класс03.10.18

3-саат

2-смен

Акунова  Мээрим
7Мугалим-билимдин  дыйканы

(Тарбиялык  саат)

7А-класс04.10.18

5-саат

1-смен

Мамырова Гулшан
8Тартиптүүлүк-ыймандуулуктун  башаты

(Тарбиялык  саат)

6Б-класс05.10.18

5-саат

2-смен

Таалайбек  кызы  Табият
9Декаданын  жабылышы7-11-кл.

(мугалимдер)

10.10.18Кыргыз  тили жана  адабияты мугалимдери

 

Сабактар  өз   учурунда   өтүлүп    жатты.  Жетекчилер   тарабынан    сабактарга   катышышып,  өз   сунуш,  ой-пикирлерин    айтып,  методикалык   жактан   жардамдар  көрсөтүлдү. Кыргыз   тили   мугалимдердин   арасынан   Мамырова  Гулшандын   сабактары  үлгүлүү сабак  деп,  белгиленди.

Декаданы   жыйынтыктоодо,  кыргыз   тили   жана   адабияты   мугалимдеринин   өткөн   ачык   сабактары,  слайд   аркылуу   көргөзүлдү.  Ошону   менен   катар   окуучулар  залкар   жазуучу   Ч.Айтматовго   арналган   көркөм  ыр, жагымдуу   ыргактар   менен   коштолуп  жыйынтыкталды.                                                                                                                                                           

2018-2019-окуу жылынын жарым жылдыкта башталгыч класстарынын билим сапатынын мониторинги

отличниктерударниктерКанаат-к2% сапаты% жетишү
2 класс
3 класс195390145%98%
4 класс173973442%97
жалпы369216354397,5

 

2018-2019-окуу жылынын жарым жылдыкта 5-11- класстарынын билим сапатынын мониторинги

отличниктерударниктерКанаат-к2% сапаты% жетишү
5 класс11295641%100
6 класс122468134%98%
7 класс5215232%100
8 класс6256930%100
9 класс3205827%100
10 класс392234%100
11 класс192033%100
жалпы41138345133100

Жыйынтыгында башталгыч класстар жана 5-11-класстары жарым жылдыкты  жакшы денгээлде аякташты. Мугалимдер стандарттык окуу,  келгиле окуйбуз, 480 сааттык, ББК окууларына жиберилип, билимдерин жогорулатышты.

Алдыдагы милдеттер ЖТБ жакшы көрсөткүчкө жетүү. Райондук, шаардык олимпиададан орун алуу.

                                                                     2019-2020-окуу жылынын отчет анализи

2019-2020-окуу жылында жаны методикалык 4 жылдык план иштелип чыккан.

 1. Окуу-тарбия иштеринин анализи.
 2. Мугалимдин билимдерин өркүндөтүү.
 3. Ата-энелер менен бирдикте иш алып баруу. 4. Пед.окууларды уюштуруу.                       Мектепте мугалимдердин өз билимин оркүндөтүү графиги түзүлүп, бекитилген. Мугалимдер алдынкы педагогикалык инновациялык, заманбап тажрвйбаларды пайдалануу, сабактарда колдонуунун үстүндө иштеп жатышат. Методикалык иштердин планы түзүлгон, жаш мугалимдер менен иштөө дагы талапка жооп бергидей уюштурулган,жылдык план түзүлгөн насаатчылар бекитилип,жоболор менен тааныштырылып, насаатчы мугалимдердин сабактарына киргизүүнун графиги түзүлүп, сабактарга кирүү уюштурулган.                                                                 Мектепте                                                                                                                                                  1.Башталгыч класстарынын                                   2.математика, физика, информатика

3.кыргыз тили жана адабияты                                4.орус тили жана адабияты                                                  5.биология ,химия,адеп

6.тарых, география

7.көркөм өнөр ,сүрөт,музыка сабактарынан методикалык бирикмелер иштейт.Декадалардын графиги  түзүлүп.график боюнча өтүлүп турат.Өтүлгөн декадалрарда атайын методикалык темалар боюнча окуулар өтүлүп турду. Окуу жылынын башталышында 26-августа методикалык бирикменин чогулушу болуп, окуу программасы,календарлык план жана бирикменин айлык жылдык пландарын бекитүү маселелери каралып чечимдер чыкты

МБнин 2019-2020 – окуу жылында аткарыла турган иштердин планы түзүлүп,бекитилди.

2019-2020-окуу жылында өтүлө турган жумалыктарынын план графиги

Методикалык бирикмелерӨтүлө турган убагы
Октябрь айы 1-жумасы
Биология,химия,адеп сабактарынын методикалык бирикмесиНоябрь айы  3-жумасы
Чет тили (англ.) методикалык бирикмесиДекабдын 1-2-жумасы
Орус тили методикалык бирикмесиДекабрдын 3-4-жумасы
Математика методикалык бирикмеси Январь айынын 2-3-жумасы
Башталгыч класстар Февраль айы
Кыргыз тили методикалык бирикмесиМарттын 1-2-жумасы
Көркөм-өнөр,музыка,дене-тарбия,ТТКН сабактарынын методикалык бирикмесиАпрель айы
Жаш мугалидердин бирикмесиМайдын 1-2-жумалыгы

План боюнча аткарылган иштер

 • Сабактарга жана ачык сабактарга катышып,мугалимдин сабак өтүү методикасы анализденип жатты,мугалимдерге методикалык жардамдар,кенештер берилип жатты
 • Жаш мугалимдер семинарларга барып жатышты (Кадыркулова А жана Кылычбек кызы Нурзада №14 мектепке барып сабактын пландоону үйрөнүп келишти)
 • Декадаларды бекитилген план боюнча өтүп жатышты
 • Октябрь тарых жана география сабактары боюнча 7ачык сабак өтүлүп,анализдер берилди
 • Ноябрь биология жана адеп 4ачык сабак өтүлүп анализдер берилди
 • Декабрь англис тили 4ачык сабак өтүлүп,анализдер берилди
 • Январь орус тили, математика болот
 • Ар бир мугалимдин өз ара сабакка катышуу дептерлери уюштурулган,сабактарга катышуулары катталып турат
 • Мугалимдерге методикалык жардам катары методикалы сабактар өтүлүп турат жана КАОдон билимин жогорулатып келген мугалимдер жалпы мектептин мугалимдерине алган билимдери,тажрыйбалары жана методикалары менен бөлүшүп турушат
 • Жалпы жамааттык жыйналыштарда баалоонун нормалары,жазуу иштери,журнал толтуруу боюнча маалыматтар берилип турат

Акыл таймашка 4 а,4 б,4 г жана 4 е класстары адабий окуу боюнча өздөрүнун билимдерин жана жөндөмдүүлүктөрүн сынашты.
Таймаш 4 бөлүктөн туруп 55минутага созулду.
1-бөлүм  Саламдашуу жана команда менен таанышуу
2-бөлүм  Чакан сценка аткаруу
3-бөлүм  Сүрөт конкурсу
4-бөлүм  Суроо-жооптор
Жыйынтыгында Эң мыкта команда деп 4 а классы табылды.

   3 –класстардан математика сабагы боюнча срез алынды

 3.8.      2019-2020-окуу жылынын  жарым жылдык  билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо курсунан өткөн педагоктор

№21 ЖОББ мектебинин билимин жогорулатуудан мугалимдердин саны

Окуу жылыПед кадрлардын саны ПК курсатан өткөн педагоктордун саныПроцент %
КАОКРСУРоссотрудничествофонд ЕдинствоФорумUSAUDЛингва

(анг. Язык)

Международные курсыРДИТА «Алтын Туйун»«Креатив-Таалим»“BRI”ГУО
бардыгыКурстан өттү
2019/20205611811115%

 

3.9. Вакансия : (предметтер боюнча) –

Башталгыч орус тилдуу -1

Окуу поцессиндеги окуучулардын контингенти

4.1. окуучулардын кыймылы:

                 2019-2020
Окуучулардын саны
Жыл башында1260
I чейрек аягында1156
I жарым жылдыкта1156
III чейрек аягында1151
II жарым жылдыкта1151
жыл аягында1151

4.2.Окуучулардын  контингенти (класс комплектеринин саны /окуучулардын саны):

баскычтар2019-2020- о.ж.                   1-чейр2019-2020

1- о.ж.                                   2-чейр

2019-2020- о.ж.                   3-чейр2019-2020- о.ж.                   4-чейр2019-2020- жылдык
1-4 кл./саны20/58819/59319/58419/58419/584
5-9 кл./саны19/49419/49019/49319/49319/493
10-11 кл./саны4/744/734/744/744/74
бардыгы:11561156115111511151

4.3. бүтүрүүчүлөрдүн саны:

Классы2019-2020-о.ж.      1-чей2019-2020-о.ж.

2-чей

2019-2020-о.ж.

3-чей

2019-2020-о.ж.

4-чей

2019-2020-о.ж.

жылдык

9- класс9999979797

 

4.4.окуучулардын жетишүүсү жана билим сапаты

2019-2020 о. 1-чей2-чей, 2019-2020 о.ж.3-чей, 2019-2020 о.ж.4-чей, 2019-2020 о.ж.жылдык, 2019-2020 о.ж.
жетишүүсүБил.сапатыСОУСр.баллБил.сапатыжетишүүсүСОУср.баллБил.сапатыжетишүүсүСОУср.баллБил.сапатыжетишүүсүСОУср.баллБил.сапатыжетишүүсүСОУср.балл
99%34 %493,437995244198,66044210052442100524

Окуучулардын салыштыруу билим сапаты жана жетишүүсү боюнча ар бир квартал сайын жүргүзлүп турат. Алынган жыйынтык боюнча ОТИ б.д.о.басары тарабынан көзөмөлдөнүп отчёт тапшырылат. Жылдан жылга окуучулар сабакка даярдануусу жана кызыгуусу өзгөчөлөнүп келет. Себеби буга социялдык абалдан да көз каранды, ошол эле учурда окуучулар орто билим берүүчү кесиптик окуу жайларга тапшырып кетишкендигине байланыштуу  да билим сапаты аз болуп калды.

I-II-жарым жылдыгынын жетишүүсүн салыштыруу анализи

Окуу баскычтарыI жарым жылдык

2019 – 2020 (%)

II жарым жылдык

2019 – 2020 (%)

Динамика(+,-)(%)
I баскыч100964
II баскыч991001
III баскыч991001
жалпы991001

Рекомендация:

Окуучуларды окутуп тарбиялоодо жаны техналогияны пайдалануу менен предметтиктердин компетенттүүлүгүн жогорулатуу.

Окуу процессинде компьтердик маалымат техналогияларды пайдалануу.

Мугалимдердин кесиптик жөндөмдүүлктөрүн арттыруу менен сабакты жеткиликтүү берүүсүнө шарт түзүү.

Таланттуу мугалимдерди колдоо жана чеберчилигин жогрулатууга көмөктөшүү.

4.5. Иштөө режими:

смени  –  2 смен

окуу күнү  – 6

сабактын узактыгы  – 45 минут

сабактын башталышы – 08:00

4.6. мектеп шарттары:

базалык (кол-во, охват) – 35/754

ЗПР (кол-во, охват)-0

Акы төлөп окутуу- 0

Жекече окутуу – 0

Үйдө окутуу – 0

Кайсы чет тилдери окутулат- англис тили

8.4. мектептин ички көзөмөлү

Окуу-тарбия процессинде мугалимдердин эмгектеринин жыйынтыгы, педагогикалык анализдеринин жүргүзүү үчүн ички көзөмөл

Максаты:

Предметтик мугалимдердин мамлекеттик иш кагаздарынын аткарылышын көзөмөлдөо.

Окуу-тарбия процессинде мугалимдердин ситемалуу сабактын өтүлүшүн, ошондой эле сабактын формасын максатын,ыкмасын туура коё билүүлөрүн текшерүү.

Окуучулардын билим сапаттарын этап этап менен көзөмөлгө алуу.

Предметтик мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү.

Мугалимдердин тажрыйба алмашышы.

Билим берүү башкармалыгынан келген тапшырмалардын аткарылышын көзөмөлдөө

Окуу тарбия процессинин программаларнын  так аткарылышын жана кетирген кемчиликтерин талкуулоо.

Жогорку денгээлде өтүлгөн сабактарды мектеп ичине жайылтуу.

Мугалимдердин жоопкечилигин жогрулатуу, эфективдүү сабак берүүнүн жаны ыкмаларын практика менен айкалыштурып өтүүсүн көзөмлдөө.

Мектептин документтеринин толтурулушуна системалуу көзөмөл жүргүзүү.

Төмөнкүдөй багытта көзөмол жүргүзүү:

– педагогикалык кадрлардын иштерин көзөмөлдөө;

– окуучулардын билимин жана билгичтиктерин көзөмөлдөө;

– жалпыга билим берүү боюнча көзөмөлдөө;

– сабактын системалуу өтүлүшн көзөмөлдөө;

– мектептин иш кагаздарын  көзөмөлдөө.

Ички көзөмөл жүргүзүүнүн негизинде окуучулардын билим денгээлин, билгичтиктерин, кабыл алуусун администрация тарабынан текшерилди.

Жарым жыл жыл ичинде Билим берүү башкармалыгынан төмөнкүдөй предметтерден билим сапатын текшерүү үчүн текшерүү иштер алынды:орус тилинен (5-11кл), алгебра (10-кл), георафия (11-кл), химия (10-кл), чет тилинен (5-кл), кыргыз тилинен, информатикадан,башталгыч класстарынан.

Максаты: окуучулардын билим сапатын текшерүү.

мисалы:

салыштыруу анализи

ПредметКлассысапаты %жыйынтык  %
               Орус тили5-а35%88
5-б37%66
5-в36%76
5-д30%58
жалпы34,572
9-а2292
9-б3999
9-в2188
40100
жалпы:30,594,7


Орфографиялык каталар көп кетирген36%, пунктуациялык ката 14% кетиришкен.

 

ПредметКлассыкачест %итог  %
Математика7-а3434
7-б3939
7-в3232
7-г4367
жалпы3535
9-а2929
9 -б3930,7
9-в3030
жалпы29,829,8
11- а3030
жалпы:3030

 Рекомендация: билим сапаттарын текшерүүдө кайталоо жүргүзүүдө анализ:  ар бир тапышрамда каталар 21%,25%,7%,29%, кетиришкен. 11-класстар 20%,2-23%,3-11%,4-16% ката кетиришкен.

Рекомендации: ата энелер жана предметтиктер бири бири менен тыгыз байланышта болушсун.

Сабактын системалуу өтүлүшү:

– сабактардын график боюнча сабактарына катышуу, чеберчилигин жогорулатууну сунушталды

-окуучуларга терен билим берүүсүн контролдоо жүргүзүлүп турду.

– жылдык пландын негизинде предметтиктердин календардык тематикалык планынын аткарылышын көзөмөлдөөдө толугу менен аткарылды.

Сабакка катышууда мугалимдердин эффективдүү сабак өтүүсү, окуучу менен мугалимдин ортосундагы байланыш түзүлүп, жакшы изденүү менен өздөрун көрсөто алышты.Мындан ары да эмгектенүүгө жана изенүүгө даяр.

Мектептин иш кагаздарын  көзөмөлдөөдө:

Текшерүүдө: журналдын толтурулушу, баалардын нормасы, контролдук . практикалык иштердин аткарылышы текшерилди.

Текшерүүнүн максаты: баалардын объективдүү коюлушу, мамлекеттик программага дал келиши, календардык-тематикалык-пландын негизинде журналдын толтурулушу.

журналдар 1-11 класстардыкы текшерилди. Маалыматка ылаыйк, календардык-тематикалык-пландын негизинде журналдар толтурулуп, анализдер жургүзулдү.

жалпыга билим берүү боюнча көзөмөлдөө:

– Ички көзөмөлдөө план боюнча сабакка катышууну дайыма текшерип окуучулардын канааттандыраарлык бааларынын коюлушун жана ондолушу тешерилип турду.

– Ички көзөмөлдөө план боюнча сабакка катышуу 1-11-класстарынын мугалимдеринин сабакка катышуусу каралат.

– сабак бүткөндөн кийин мугалимдерге анализ берилет.

– Сабакка эн жакшы жетишкен окуучуларга жекече мамиле жүргүзүлөт.

– олимпиаданын жыйынтыгы жургузулду.

Мониторингдер.

Мониторингдин максаты – окуучулардын алган билимдерин жана билгичтиктерин диограмма аркылуу байкоо жүргүзүү.

Жетишүү мониторинги класс жетекчилерге жана предметтиктерге тиешелүү жүргүзүлөт.

 1. мониторингдин жардамы менен окуучулардын жеткиликтүү денгээлде билим алуусуунун эффективдүүлүгүн көрсөтөт.

Окуучунун жөндөмдүүлүктөрүн туура баалоо, класстын ишмердүүлүгүн, предметниктердин талапка ылайык баалоосу, ошондой эле мониторингдин жардамы менен билим денгээлин ачык жана даана көрсөтүп берет.

Ата-энелер менен иштөөгө  жардам берет.

Тарбиялоодо педагогикалык инновациялык технологияларды пайдалануу

Мисалы:Окуу процессирайондук шаардык иш-чараларга активдүү катышып окуучуларыбыз алдынкы оорундарды камсыздоодо

Ар бир класстардын жетишүү мониторингдери тиркелет

8.6.Олимпиадага жана конкурска катышкан окуучулардын жыйынтыгы

Мектеп ичинде предметтик олимпиада уюштурулуп 7-11-класстар арасында өткөрүлдү. Жыйынтыгы чыгарылып женүүчүлор табылды. Мектеп олимпиадасынын жыйынтыгында төмөнкү жыйынтыкка чыкты;

7-9 класстар – 14 окуучу;

10-11 класстар –  7 окуучу.

олимпиаданын жыйынтыгы боюнча төмөнкү окуучулар:

классыОкуучунун аты жөнүоруну  предметбалл
1Устанбеков Эрбол1-орунКырг.тили35
2Омуралиева Назима2-орун 34
311аКаныбек к Мадина3-орун 33
411бМелис у Эрнис1-орунматем50
5Кыдырназарова Айгерим2-орун 49
6Курмабаева Айназик3-орун 45
7Касыбекова Айжан1-орунфизика25
8Байгазиев Уларбек2-орун 23
9Кочоралиев Назарали3-орун 22
1010бКубан уулу Адилхан1-орунгеограф18.8
1111бСуйуналы к Нурзад2-орун 17.5
1210аСулайманов Акылбек3-орун 15.5
13Эркинбекова А1-орунтарых28
14Исаева Назик2-орун 27
1511бБактыбек к Алия3-орун 25
1610аКурантбек к Сезим1-орунбиология18
1710бАйбек к Аделя2-орун 16
1811бКудайбердиева Тахмина3-орун 14
2110бКачкынова Айсулуу1-орунчет тил23
2211бУсонов Мухаммед2-орун 22
23Раимжанов Таип3 орун 21
2411аАкматова Нуржамал1 орунорус тил20
2511бТалантбек к Айдана2-орун 19
2610бДжумаева Айпери3 орун 17

Олимпиадага катышууда окуучулар предметтерден алган билимин пайдаланып өздөрүн текшеришет, кругозорун кенейтишет жан башка окуучу менен атаандаштык түзүү менен  өзүнүн билимин көрсөтө алат. Мектеп олимпиадасынан женген окуучу болгон жок Мектепте алар ар бир предметтен катышышты.

райондук олимпиаданын жыйынтыгы  2019-2020-о. ж.

————-

Соц пед.

Мектепте  өзгөчөлөнгөн  балдар менен  иштөөдө “FHI” Туштүк Кореянын социалдык долбоору менен биргеликте атайын куржоктор иштейт. “FHI” №1 лицензиясы АШ №1912 номер 2262от 30.07.2012  Коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте иштешип, мында: англис-тили, карей тилдери  72 окуучуга бекер окутулуп, социалдык пакеттер таратылат. Бул долбоор менен бир жылдан бери кызматташып келүүдөбүз.    №4 кесиптик техникалык лицей менен биргеликте  иштешип келатат. “чач тарач”  адистигин  20 окуучу ээ болушат жана окуучулар сертификат  алышат.  “Күрөш” “Валейбол”, “Футбол” “Комуз” “Бий”порт кружоктору  иштейт.  Бул  кружоко  сүрөтчүлөр, тикмечилер, токуучу  кыздар  жана  балдар  катышат. Кружокко  катышкан окуучулар  сүрөттөр  конкурсун,  таланттуу  балдарды  колунан  жасалган  буюмдардын  конкурстарынын  жыйынтыктары  чыгарылып  турат. “Бука тартыш” спорттун түрү боюнча №23 мектепте өткөрүлгөн мелдешке барып, 8-9-класстын окуучулары катышышып 1 –орунга ээ болушту, Шашки боюнча 6-7-8-9-класстар тарабынан түзүлгөн команда №16 мектепте өткөрүлгөн “мектеп лигасына”  катышып  2-орунга ээ болушту. “Аркан тартыш” спорттук  улуттук оюнга №4 мектеп гимназиясына  өткөрүлгөн мелдешке катышып, 8-9-класстар арасында тузүлгөн балдар командасы 3-орунга ээ болушкан.

Ошондой эле “Валейбол” куржогу боюнча  райондук денгээлде спорттук “мектеп лигасына” өткөрүлгөн мелдеште Өзгөнбек у Чынгыздын балдар командасы- I, кыздар  командасы – II орун алышты.

2019-жылы  Мамлекеттик тил мыйзамынын 30 жылдыгына карата райондук кароо-сынакка катышып 2-орун, шаардан 2-орунду ээлеп ноутбукка ээ болдук. Кароо-сынактын уюштурулушуна мектептин ОТИ б.д.о.басары С.Жумакунованын демилгесинин жана жетектөөсүнүн негизинде жана ага көмөк көрсөткөндөр Мам.тил б.д.о.басары М.Байгуттуева жана мектептин уюштуруучусу М.Талантбекова болушту. Андан сырткары шаардык кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин шаардык семинары Бишкек шаарындын БББнын башкы адиси Ж.А.Сапалова  жетектеп иш чара өткөрүлдү.

Ошондой эле ар бир предметтен окуучулардын билимин жана билгичтигин калыптандыруу, текшерүү максатында, декададан тышкары “Акыл таймаш”, “КВН” ж.б. конкурстар өткөрүлүп турат. 13.12.19-ж.тарых  мугалими Шаабаева Айзат  5-класстар арасында  КВН өткөрүлдү.

“Акыл таймаш” интеллектуалдык марафонбашталгыч класстар соонун иш-чара өтүп беришти ,тарых, кыргыз тили предметтеринен 7-8-класстар арсында уюштурулуп, окуучулар өздөрүн жогорку денгээлде көрсөтө алышты.

2019-2020-окуу жылындагы башталгыч класстарынын методикалык иштер боюнча отчет анализи

Башталгыч класстардын негизи маселеси – Балдар турмуштун туткасы,элдин келечеги, таалим – тарбиянын предмети. Окуучуларды туура чыныгы инсандыкка тарбиялоо. Терен билим алууга үйрөтүү.

Маалымат справкасы

Жыл башында – 616.  Жарым жыл аягында- -584

Окуу программа боюнча жүргүзлөт. Окуу режими 5 кундүк.

1-сентябрдан баштап 19  класс комплект болуп, жарым жыл аягында дагы                                                      19  класс менен аяктады:

1 кл. – 4   2 кл. – 4,       3 кл. – 5

4 кл. – 6

бардыгы: 19  класс

Башталгыч класстары боюнча жыл ичинде төмөндөгүдөй иштер жүргузүлдү. 2010-2020 -окуу жылындагы окуу-тарбия иштериндеги милдеттер пед.кеңешмеде каралып, жылдык, айлык пландар түзүлүп, бекитилди. Мугалимдердин жыл ичинде курстардан өтүүсү боюнча такталып, графиктер түзүлдү. Башталгыч класстарынын мугалимдеринин календарлык планы түзүлүп, бекитилди. 1-4-класстар боюнча 19 класс комплект ачылып, билим алышат.

Окуу планын негизинде сабактын жүгүртмөсү түзүлүп илинген. Сентябрь айында окуучулар жолдо жүрүүнүн жана техникалык-коопсуздук эрежелери боюнча окутуу жүргүзүлдү. Окуучулар китеп менен камсыздандырылды. Окуу планынын аткарылышы жана нормативдүү документтердин атккарылышы, окуучулардын кыймылы боюнча кеңеш ме өтүлүп, тааныштырылды. Начар окуган окуучулардын тизмелерин алуу менен алар менен иштөөнүн пландары түзүлдү.

Бирикме мүчөлөрүнө методикалык окуу уюштурулуп, жаш мугалимдерге насаатчы мугалимдер бекитилип, иштеле турган пландар каралган.

23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата мектептеги иш чарага активдүү катышышты. Сабаттуулукту жоюу күнүнө карата иш чара өтүлдү. Иш чаранын максаты: окуучулардын окуу көндүмдөрүн өркүндөтүү, ата-энелерди үй-бүлөлүк окуу каражаттары менен тааныштыруу жана мугалимдердин долбоор алкагында иштелип чыккан материалдарды колдонуусун көрсөтүү аркылуу балдардын китепти сүйүү сезимин бекемдөө максатында жыл сайын өтүлүүчү “Эл аралык сабаттуулукту жоюу” күнүн “Келгиле окуйбуз!” долбооруна катышкан мектептерде белгилөө.

4-класста окуган чыгарма боюнча чыгарманын картасын түзүштү. Андан фразеологизмдин маанисин аныкташты.

Китепкананын кароосунда мастер класс өтүлүп, чий куурчак, чакан китептер, таштын бетине сүрөт тартуу, кинетикалык пластилин менен иштешти. Ошондой эле окурмандын театрын өткөрүштү. 3-класс чыгарма окуу менен сырдуу ребус түзүштү, талкуу болду. 2-класс сөздүк викторинасын түзүп иштешти. 1-класс китепкананы көрүү менен китеп алуу үчүн эмне кылуу зарыл экендиги, текчелерге китептер кандай сакталаары, китепти жакшы колдонууну үйрөнө алышты.Декаданын графиктери түзүлүп, сентябрь айына кыргыз тили, октябрь айына орус тили, ноябрь айына чет тили, декабрь айына адабий окуу предметтеринин декадасы болуп, мугалимдер сабактарына катышышты, анализдер жазылды.

Ички көзөмөлдүн негизинде график боюнча сабактын сапаттуу берилиши, журналдын толтурулуш эрежеси, күндөлүк дептерлердеги жүргүзүлгөн иштер, өздүк делолор, окуу ылдамдыктары текшерилип, анализдер берилип келет. “Жазуу иштерини нормасы”, “Баалоонун нормасы” боюнча тренинг өтүлдү. “Келгиле окуйбуз” программасынын алкагында иштер жүргүзүлүп жана күнүмдүк сабактарда пайдаланылып турат. Б.Б. Борборунун окуучулары билим деңгээлдерин текшерүүүчүн берилген диаграммалык иштер алынып, жыйынтыктары өз убагында тапшырылат.Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата бурч уюштуруу менен жазуучунун чыгармаларынан көркөм окуу уюштурулган. 1-жарым жылдыка карата чейректик иштер алынып, мониторингдер жүргүзүлүп, отчеттор тапшырылды.

Класс коплекттери жана окуучулардын санын  1- чейрекке  салыштыруу

Окуу жылы2019/2020
КлассыКласстын саны              Окуучулардын саны
Жыл башындаЖыл аягында
14152143
24142132
35160156
46162153
жалпы19588

Башталгыч класстарынын кабинеттеринин саны– 10.                                                       Кабинеттеринде     № 1,2,3,4,5,6,7, ТСО: видео жана аудиоаппаратуралары бар.

Башталгыч класстын мугалимдеринин саны 13.  Алардын ичинен –13 башталгыч класстын мугалими.  Жогорку билимдүүсү- 8, орто билимдүүсү-4, бүтпөгөн жогорку-2.

Педагогикалык стажысы:

0 дон 3 жыл – 2 киши.                                         10-25 жыл– 7.

3-10 жыл  – 4 киши.                                     25 жылдан жогорку – 3

Квалиффикациялык категориялары:

Жогрку категория-4.

1-категория-4.

2 –категория-1

Категориясы жок-5

“Эл агартуунун отличниги”-4

Коллектив иштөө жөндөмдүүлүгү боюнча жакшы. Бири-бири менен тыгыз байланышта.Чыгармачылык изденүү менен иштешип, конкурстарга катышып жыл мугалиминен алдынкы орундарды алып келишет.

Мектеп ичинде тажрыйбаларын жайылтышат. Ар бири өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасашат, ИТП менен маалыматта болуп, акыркы инновациялык методика менен байланыштырып иш тажрыйбасын методикалык чыгармачылык денгээлин өстүрүшөт.

Башталгыч баскычта төмөнкүдөй окуу китептери менен окуудук

Алиппе – Кубаталиева К., Абыканова А.,  Асаналиева М.

Мекен таануу-Мамбетова З.Ж ,Архипова Т.В.

Математика-Бекбоев, Ибраева Н. Мкрычян С. 1-2-бөлүк.

Орус-тили-Кульбаева А., Кульбаева Г.

Орус класстар үчүн:

Программа «Куррикулума» по музыке во 2 кл. (Шамбетова К., Касей)

Математика-М.И.Моро                                Русский язык-Т.Г.Рамзаева

Родина- З.Ж Мамбетова                              Чтение_ В.Г.Горецкий,М.В.Голованова.

Кыргыз класстар

Математика-Бекбоева И.Б. Ибраева Н.     (2-3-4кл)

Кыргыз тили -Чокошова Б.С.(2-кл),    (3-4 кл)Акунова А., Акунова А.Р

Адабий окуу-Абдулхамидова Б. (2-3-кл), Токтомамбетов А.4-кл

Мекен таануу- Адилова Г. (3-4 кл) Бухова О.

Адеп-Ысманова Ж.,

орус тили – Абайдлова Б. ( 2-кл), Булатова (3-кл), 4-кл Задорожная Н.П

Музыка- Касей М.

Методикалык бирикмесинин анализи: Пландын негизинде башталгыч метод кенешменин өтүүдө  мугалимдердин курамын түзүп, жаш мугалимдерге насаатчы бектилди. 1-класска кабыл алынган окуучулар буйрук китепчесине түшүрүлүп, окуучуларды мектепке калыптандыруу иштери жүргүзүлдү. Сабактарына катышуу уюштурулуп жазуу иштерине көзомол жүргүзлдү. Жолдо жүрүү эрежеси боюнча маршруттук схема күндөлүккө түшүрүлүп, текшерилди. Жаш мугалимдерге насаатчылардын иш планына көзөмөл жургүзүлүп турат. Чейректик,жылдык  жарым баалардын туура коюлушу көзөмөлдөндү.Программанын аткарылышына, ар бир өткөн декадалык сабактарына анализ берилди. Жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу жүргүзүлүп турду. Сабактардын сапаттуу берилиши көзөмөлдөнүп турду, окуу сабактарынан техникалык окутуу алынып текшерилди. “Келгиле окуйбуз” долбоор боюнча иш чаралар жүргүзүлүп турду.

Аралыктан окутуу

Бүткүл өлкө боюнча 8-апрелден баштап 30-майга чейин жүргүзүлгөн аралыктан окутууга биздин мугалимдер дагы абдан жоопкерчиликтүүлүк менен мамиле кылып,ар бир мугалим видео сабактарды ар кандай программалар менен даярдап,сабактарын жеткиликтүү кылып өтүүгө аракет жасап жатышты.Мугалимдер аралыктан окутууда өздөрүн чыгармачылык менен изденүүсун көрсөтүшүп,абдан мыкты сабактар өтүлдү.

Аралыктан окутуу мугалимдердин сабак өтүүдө техниканы пайдалануусун тездетти жана ар кандай программаларды сабакка пайдаланууну үйрөттү.

Аралыктан окутуу – өлкөдөгү ар кандай кырдаалдарда пайдаланыла турган билим берүүнүн экинчи жолу бар экендигин баарыбыз иш жүзүндө пайдаланып көрдүк.

 • Теле сабактардын расписаниеси убагында окуучуларга жеткирилип,берилген тапшырмаларга кайтарым байланыштар жүргүзүлүп,бааланып жатты. Аралыктан окутууну ийгиликтүү жүргүзүү үчүн класс жетекчи алгач ар бир сабак үчүн ватсап группаларды түзүп, предметник мугалимдер менен окуучулардын түз байланышуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп берилди.
 • Аралыктан окутуу телефон,телевизор жана интернет аркылуу жүргөндүктөн, телефону жана телевизору жок окуучулар такталып, жардамдар берилип, тиешелүү жактарга билдирилди.
 • Аралыктан окутуу мезгилинде окуучуларды жана ата-энелерди колдоо жана мотивация берүү максатында  үй-бүлөлүк окуу боюнча «Чогуу окуйбуз», бирге окуу максатында уюштурулган ар кандай роликтерди, видеолорду ата-эне жана окуучулардын вотсап группаларына жөнөтулүп туруулду.
 • Мындан тышкары эстетикалык тарбия бере турган ар кандай конкурстарга, акцияларга окуучуларды катышууга чакырып, багыттар, жардамдар берилип жатты.
 • Аралыктан окуутууда бири-бирине камкордук сезимин, жардамга келүү сезимдерин өнуктүрүү максатында китеби жок окуучуларга жардам берүү, интернети жок окуучуларга тапшырмаларды жана кайтарым байланыштарды мугалимге жеткирүүдө коңшу жашаган окуучулар жардамга келишти.

Аралыктан окутуудагы кайтарым байланыштар

Аралыктан окутууда кайтарым байланыштар телефондон сүрөт,видео жана үн жаздырып жөнөтүү аркылуу алынып жатты.

Тапшырмалар бааланып, оңдолуп,тереңдетилип кайрадан окуучуларга жөнөтүлүп жатты.

Электрондук күндөлүк

Аралыктан окутуу учурунда жалпы мугалимдер жана окуучулар электрондук күндөлүккө өттүк.

Электрондук күндөлүк аркылуу ар бир окуучуга,ар бир класска,ар бир саббакка контроль жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү.

Мисалы сабак сайын окуучу сабакта экендигин билдирип, атайын баскычты басыш керек, мугалим сөзсүз сабактын темасын,жүрүшүн жана үй тапшырмасын жазышы керек.Ошондой эле ар окуучуну баалап,коментарийлерди кундөлуккө жаза алат.

Күндөлүккө видео,үн жазмаларын дагы жүктөсө болот.

Жалпы мугалимдер жана окуучулар электрондук күндөлүктү тез арада өздөштүрүп,аралыктан окутууда активдүү пайдаландык.

Жыйынтыктоо

№21 ЖОББ мектебинин 2019-2020-окуу жылында методикалык иштерди жүргузүү үчүн түзүлгөн план боюнча иштер жүргүзүлдү,мугалимдердин сабактарына катышып,анализдер жазылды,методикалык жардамдар көрсөтүлдү.

Бул окуу жылындагы иш тажрыйбанын негизинде кетирилген катачылыктарды эске алуу менен 2020-2021-жаңы окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планга өзгөртүүлөр киргизилди.

2019-2020-окуу  жылында Мамлекеттик тил боюнча маалымат

Мамлекеттик  тил бюнча  жылдык  план  түзүлүп, бекитилди. Түзүлгөн иш план  боюнча  мамлекеттик  тил,  кыргыз тили   жана  адабияты мугалимдерине  бирикме  тарабынан  чогулуш  өтүлдү. Чогулушта  программалар  менен  иштөө, календарлык  пландагы  сааттардын бөлүштүрүлүшү, ар бир  мугалимдин иш темасы  тууралуу, окуу  китептеринин  камсыз  болушу  талкууланып  бекитилди. Мугалимдерге  журнал  толтуруу, жаңы  стандарт  боюнча  календарлык, күндөлүк  пландарынын  түзүмдөрү, баа коюнун  нрмалары  жөнүндө  түшүндүрүү  иштери  жүргүзүлдү.

Төмөндөгү аты аталган мугалимдер бөлүштүрүлгөн жүктөмдөр боюнча кыргыз тили жана кыргыз адабияты сабагын өтүп башташты.Алар:

1.Абирова Нуржамал Зайнидиновна   12саат

2.Байгуттуева Мээризат Сагынбековна  19саат

3.Мамырова Гулшан Маматовна   30саат

4.Аширова Роза Ашимбековна 10саат

5.Бердикулова Асель Турсунбековна 18саат

6.Ынтымак уулу Жакшылык 22саат

7.Сагидаева Салтанат Алиповна 18саат

Ал эми орус класстар үчүн кыргыз тили сабагынан берген мугалимдер:

1.Умарова Гайде Дюшебековна 9саат

2.Акунова Мээрим Кайырбековна  15 саат.

Мектеп китепканасынан окуучулардын 70% китеп менен камсыз болушту.

Мектеп ичинде иш кагаздарынын кыргыз тилинде жүргүзүлүшү каралды.

-Класс ичиндеги эрежелер

-Маалыматтар

-Көрсөтмөлүү такталар ж.б.у.с. кыргыз тилинде жүргүзүлүшү сунушталды.

Сентябрь айында төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлдү.

Мугалимдерге  журнал  толтуруу, жаңы  стандарт  боюнча  календарлык, күндөлүк  пландарынын  түзүмдөрү, баа коюнун  нрмалары  жөнүндө  түшүндүрүү  иштери  жүргүзүлдү.  9-сентябрь “Комуз күнүнө”  карата  “Комуз-балдар  дүйнөсүндө”  аттуу  иш-чара болуп  өтүү. Бул иш-чараны комуз  кружогунун  жетекчиси Нургүл  Рысмендеева балдарга комуз  тууралуу  сабагын өтүү  менен  бирге  окуучулар  күүлөрдү чертишти. 12-сентябрда Мамлекеттик  тил  мыйзамынын  30жылдыгына  карата мектеп ичинде  ураан-чакырыктар илинди.  18-сентябрь  Мамлекеттик  тил  күнүнүн  30жылдыгын  белгилөө  максатында  биздин мектептин 7-классынын  окуучулары  Эне-Сай  конушундагы  №21 МТУнун китепкана  башчысы: Жумакадырова Роза менен биргеликте, “Улут наркы- Улуу тил” аталышындагы  чакан  адабий кече өткөрүлдү 23-сентябрда  Мамлекеттик  тил  күнүнө  карата  салтанаттуу  жыйын  өткөрүлдү. Салтанаттуу  жыйында  окуучулар  көркөм  ыр айтуу  менен  бирге  окуучулар  кийимдерине  эне  тил  жөнүндөгү  ураан-чакырыктарды  жаздырып,  кийип чыгышты.Бүгүнкү  күндөгү  көрнөк-жарнактардын  туура  эмес  ката  жазууларын  ак  кагазга  жазып, окуучуларга  көрсөтүштү.    27-сентябрда  кыргыз  тилинин  кадыр-баркын  көтөрүү  максатында  окуучулар  жөө  жүрүшкө  чыгышты.  План  боюнча  5-класстардан текшерүү иретинде  жат  жазуу  иштери  алынып,  жыйынтыгы  чыгарылды. Сентябрь айынан баштап мектепте “Манас таануу” ийрими ачылып, иштеп баштады.      Билим берүү башкармалыгынан Мамлекеттик тилдин 30жылдыгына карата берилген  тапшырманын негизинде видео-ролик  кароо сынагына катыштык. Бул сынакта шаардык       96 мектеп ичинен 2-орунга жетиштик. Бул биз үчүн өтө жакшы жетишкендик.                        Октябрь-айында «Өз тилиңе кайдыгер карабагын»аттуу иш- чара өткөрдүк. Бул иш-чарага СРБББнан Мамлекеттик тил боюнча башкы адиси Э.Т.Абылкасымова келип, өз сунуш-пикир,жакшы ойлорун айтты. Атайын сахнада кыргыздын улуттук мурасы болгон боз үй жасалгаланып, келген коноктор үчүн жагымдууу маанай тартуулады. Комуз күүсү жанырып, «Манас таануу» ийриминин окуучуларынын алгачкы тушоолору кесилип,эпостон үзүндү айтышты. Ш.Дүйшеевдин «Кайдыгерлик» чыгармасынан композиция тартууланды. Бул композицияны окуучулар мыкты чеберчилик  менен аткарышып жетекчилик тарабынан мактоо баракчалары менен сыйланууга сунушталды.Мындан сырткары ЭЛТР каналы тартып, эфирден көргөзүлдү.                                                                                                                            Коомдук ишмер-Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата мектеп ичинде тарых мугалимдери тарабынан иш-чара өткөрүштү. Бул иш-чарада жогорку класстын окуучуларына “Чыгаан ишмер -Турдакун Усубалиев Усубалиевичке 100 жыл” аттуу дил баян сынагы өткөрүлүп,жыйынтыгы чыгарылды. Сынактын жыйынтыгында, Канатбек кызы Мадина,Талантбек кызы Айдана,Мелис уулу Эрнис грамота менен сыйланышты.5-класстар арасында улантмалуулук боюнча жазуу иштери алынды. Башталгыч класстардын окуу техникасы алынып,справкалар жазылды. Жыйынтыгы чыгарылып жетекчиликке отчеттор тапшырылды. Мындан тышкары начар окуган окуучулар, нормага жетпеген окуучулар, кол жазмасы начар окуучулар менен  иштөө пландары түзүлүп, IIчейрекке карата мугалимдерге тапшырмалар берилди. Ошондой эле чейрек жыйынтыкталып, мугалимдер отчетторун,жазуу иштерин,мониторингддерди тапшырышты.  II чейректин башында кыргыз тили бирикмесинин чогулушу болуп өттү. Бул чогулушта чейрек ичинде жүргүзүлүүчү иштер жөнүндө бирикменин башчысы тарабынан тапшырмалар берилди.                                                                                                                                                     Ноябрь  айында мектеп ичинде  “Долбоор окуучулардын өзүн-өзү өнүктүрүүнүн бир формасы” аталышындагы шаардык семинар өткөрүлдү. Бул семинарга биздин окуучулар көркөм окуу , Манас айтуу жана күү чертүү менен катышышты. Ошондой эле семинардын жүрүшүндө “Тил келечеги улуу муундардын чыгармаларында”-деген темада №51,69 мектеп гимназияларынын окуучулары илимий-изилдөө долбоорун көрсөтүштү. №69 ОТКМГнын кыргыз тили жана адабияты мугалими С.Абдырахманова “Долбоор-окуучулардын өзүн-өзү өнүктүрүүсүнүн бир формасы” аталышындагы доклады менен мугалимдерди тааныштырды..

23-ноябрда мектеп ичинде 7-11-класстар арасында олимпиада болуп өттү.                  Декабрь айында  4-декабрь “Манас күнүн” өткөрдүк. Бул иш-чара ата-энелердин жалпы чогулушунда көргөзүлдү.  Анда “Манас” эпосунан узүндү айтылды.

12-декабрь Улуу жазуучу Чынгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата “Манкурт жана манкуртизм. Легенда жана реалдуулук” аталышындагы диспут сабагы болду..Сабакты кыргыз тили мугалими М.Г.Мамырова 11-класстын окуучулары менен биргеликте өтүп берди.Мында окуучулар улуу жазуучунун “Кылым карытар бир күн”чыгармасын айтуу менен азыркы күндүн манкурттарын талдашып эркин,ой-пикирлерин ачык айтып талкуу жүргүзүштү.                                                                                                                                                      2-9-класстардын кыргыз тили дептерлеринин абалы, жазуу иштери текшерилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында каллиграфиясы начар,сабактан жетише албаган окуучуларга справка түзүлдү. Чейректин жыйнтыгы менен чейректер чыгарылып, мониторингддер,жазуу иштери,отчеттор тапшырылды.

“Долбоор окуучулардын өзүн-өзү өнүктүрүүнүн бир формасы”

Окуу процесси

Январь , Февраль айларында пландын негизинде 6-7-8-класстар үчүн дил баян жазуу боюнча сынак өткөрүлдү. Жыйынтыгы чыгарылып, балдарды грамота менен сыйладык.Андан сырткары кыргыз тили дептерлеринин абалы текшерилди. 21-февраль Эл аралык эне тил күнүнө карата мектепте “Тил достуктун ачкычы” аттуу иш-чара  өткөрүлдү.  Иш-чара жогорку деңгээлде болду. Анда 6-7-класстар арасында кызуу таймаш болду. Ар бир класс ар улуттун каада салтын, үрп-адатын, улуттук бийин,  атайын слайд даярдап ,слайдда ошол улуттун тарыхын чагылдырып презентация кылып беришти.

Февраль айында мектеп ичинде долбоор сабагы өткөрүлүп, кыргыз  тили жана адабияты сабагынан 6-класстын окуучулары, “Биз сүйгөн улуу жазуучу Ч.Айтматов” деген темада өз долбоорлроун жактап беришти.Жетектеген мугалим: Бердикулова А.Т.

5-март  Кыргызстанда “Ак калпак” күнүн белгиледик. Мында окуучулар менен  атайын флешмоб өткөрдүк.

13-мартта кезексиз каникулга байланыштуу 3-чейректи жыйынтыктап, кыргыз тили жана адабият мугалимдери жазуу иштерин, тесттерди, окуу техникасын алышып, жыйынтыктарын беришти.

Кыргыз тили жана адабият метод бирикмесинин декадасы апрель айына белгиленгендигине байланыштуу бул окуу жылында өтүлбөй калды.

Дистанттык окутууда кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин иштеген иштеринин отчет-анализдери

Кыргызстанда мектеп окуучулары IV чейректи аралыкта(дистанциялык) негизде окуй башташты. Албетте ,мындай окуу өлкө тарыхында болгон эмес. 8-апрелден баштап,дистанттык  негизде билим берүү башталды. Аралыкта окутууда, мугалим менен окуучунун мектепте,класста отуруп билим берген процессине эч нерсе жетпейт . Ошондой болсо да кырдаалга жараша  сабактар  дистанттык негизде өтүлдү.Мектепте атайын түзулгөн жүгүртмөнүн негизинде сабактар өтүлүп, теледен берилген сабактардын негизинде окуучулар менен кайтарым байланыш жүргүзүлүп жатты.Жаңы баштап жаткан иште сөзсүз кыйынчылыктар болбой койбойт.Балдарга аралыкта сабак өтүүдө бир аз кыйынчылыктар болуп жатты.Мисалы: Кээ бир окуучуларда  телевизордун жоктугу, интернеттин жоктугу, сабакты түшүндүрүүдө айрым окуучуларга жеткиликтүү болбой калышы ж.б. Ал эми дистанттык негизде окутуунун артыкчылктары, мугалимдин изденүү менен иштегендигинде болду.Мисалы:  айрым мугалим эже-агайларыбыз компьютер, телефонду  пайдаланууну  өздөштүрүүгө аракет кылышып, ар тараптан изденүү менен сабактарды өтүп жатышты.Атайын видео сабактарды жасашты,Зуум,Телеграм, Вотсап тиркемелери  аркылуу тапшырмалар берилип, кайтарым байланыш түзүлдү.  Мугалимдерибиз онлайн тесттерди түзүп, балдардан тест аркылуу тапшырмаларды алышты. Аудио түрүндө тексттерди окуп жат жазуулар жаздырылып, дил баяндар алынды. Башталгыч класстардан видео аркылуу окуу ылдамдыгынын ченемдери алынды. Жыл аягында  дистанттык окутуунун негизинде аралыктан жат жазуулар,тесттер  алынып чейректери чыгарылды. 5-10-класстардагы класстан класска  көчүрүү экзамени өткөрүлгөн жок. Көчүрүү экзамени КРнын ББжИМнын 2020-жылдын  11-майындыгы №362/1 буйругунун негизинде токтотулду.Ошого ылайык көчүрүү экзамендердин жыйынтыгы ,чейректик,жылдык бааларга таянып көчүрүлдү.

2019-2020-жылдын аякташын уюштуруу жобосунун №301/1 буйругуна ылайык Бишкек шаарынын  Билим берүү башкармалыгынын 2020-жылдын 13-майындагы №106 буйругунун негизинде 9-11-класстардан дистанттык формада окуучулардын жазуу иштеринин жыйынтыктарын жана чейректик,жарым жылдык, жылдык жетишүүсүн эске алуу менен жыйынтыктоочу малекеттик аттестациялоо жүргүзүлдү.

 • 11-класстардан 2-июнда кыргыз тили сабагынан
 • 9-класстардан 5-июнда кыргыз тили сабагынан .

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону баштоо убактысы саат 9.00дө башталды. Жыйынтык бааларды чыгарууда жазуу иштеринин жана окуучулардын чейректик, жарым жылдык, жылдык жетишүүсүн эске алуу менен баалар коюлду. Эне тили предмети боюнча жыйынтыктоочу бааларды коюда жалпы жыйынтыкталган ведомостко эки баа коюлду(эне тили жана адабияты).

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун жыйынтыгы төмөндөгүдөй көрсөткүч бере алды:

 • 11-А класс жалпы- 18окуучу,
 • 11-Б класс жалпы-19окуучу, Б.сапаты:51%. Жетишүүсү:100%
 • 9-А класс жалпы -23 окуучу б.сапаты:43% жетишүү:100%
 • 9-Б класс жалпы-23окуучу б.сапаты:47% жетишүү:100%
 • 9-В класс жалпы:26окуучу б.сапаты:46% жетишүү:100%
 • 9-Г класс жалпы: 25окуучу б.сапаты:52% жетишүү:100%

2019-2020  жылдык  окуу жылында жылдык  ичинде    жүргүзүлгөн тарбиялык иштердин отчет -анализи .

Мектептин тарбиялык ишмердүүлүгүнүн темасы:

«Жаш өспүрүмдөрдү адептүүлүккө жана эстетикалык көркөмдүүлүккө тарбиялоо» багытында жүргүзүлсө,ал эми окуучуларга тарбия берүүнүн максаты жана милдеттери төмөнкүлөр болуп эсептелинет.

 1. Интелектуалдык тарбия берүү
 2. Нравалык тарбия берүү
 3. Мекенчилдик (патриоттук) тарбия берүү
 4. Дене жана  санитардык-гигиеналык  тарбия  берүү
 5. Экологиялык тарбия  берүү
 6. Эстетикалык тарбия  берүү
 7. Эмгекке тарбиялоо

Окуучуларга  тарбия  берүүнүн  максаттарын, милдеттерин  ишке  ашыруу  менен  бирге  улуттук  программалардын   негизинде  иштер  жүргүзүлүп келет.

I жарым жылдыкта төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

 • «Туберкулез », «Гендердик тен  укуктуулук»,  «Балдарды  коргоо  жана  колдоо», «Балдардын  укугу  жонүндо  конвенция», СПИД, наркомания,  тамеки  чегүүдөн  алдын  алуу  ж.б    улуттук  программанын  негизинде  иштер аткарылды жана аткарылып жатат.
 • Тарбия иштеринин  жылдык  планы, класс  жетекчилердин  айлык  пландары,класстык  сааттардын  өтүлүшүнүн календарлык  пландары  түзүлгөн,  бекитилген.

–   Класс  жетекчилер  айына  4жолудан, класстык  сааттарды  өтүшүп, иштеген  иштери  жөнүндөгү маалыматты  класс  жетекчилер  журналына  белгилөө  менен  класстан  тышкаркы  иштерди  да  уюштура  билишти.

– Ар  бир  класс  жетекчи  жаъы  окуу  жылына  карата  партфолиолорун  жаңыртышты ( класстардын  жаңы  тизмеси, ЖЖЭ, ӨКЭ,ТКЭ инструктажы, класс  активдери).

–  Ай  сайын  өтүлүп  жаткан  класстык  сааттарын  папкаларына  тиркеп  турушат. Класс  жетекчинин  журналына  ар бир  чейрек  сайын  өтүлгөн  ата-энелер  чогулушунун  протоколдору  жазылган.

 • “Жашоонун сергек мүнөзү “программасын ишке ашыруу, окуучулардын өмүрүн жана ден-соолугун коргоо, жугуштуу ооруулардан алдын алуу,алкоголь ичимдиктерин, наркотикалык заттарды колдонуу,тамеки,насвай чегүү (ПАВ) иштеринен алдын алуу боюнча
 • “Жашоонун сергек мүнөзү” программасын ишке ашыруу, окуучулардын өмүрүн жана ден-соолугун сактоо боюнча жылдык план №9 поликлиника менен биргеликте түзүлгөн.
 • Наркомания,тамеки чегүү ,ВИЧ/СПИД эпидемиясынан жана анын социалдык экономикалык залалдарынан алдын алуу боюнча биргелешкен пландар окуу жылы үчүн түзүлгөн.
 • “ Кутурма оорусу”, “ Гепатит” ,” Грипп”, “Жугуштуу эмес оорулар”  темасында  балдарга  түшүндуруу иштери жургузулуп, класстык сааттар отулуп,  жат  жазуулар  алынды
 • Бул иштерден алдын-алуу боюнча окуучуларды спорт секцияларына,  кружокторго тартуу иштери жүргүзүлүүдө. Мектепте “ Манас таануу”, “Бий”  ,”Хор” , “Комуз “, кружоктору “,Футбол”, , «Волейбол» “Таек вандо”, Кыргыз  күрөш” спорттук секциялары иштөөдө.
 • Мектепте “Жашоонун сергек мүнөзү “, “Ден соолук өмүр булагы ” аталышында маалымат такчасы чыгарылган . Ага окуучулар үчүн керектүү материалдар илинген. Мындан тышкары “Туберкулез ооруусунан сактаналы” “СПИД -кылым кайгысы” бурчтары чыгарылган . Ар бир кабинетте ден-соолук бурчу илинген.
 • Медициналык кабинет медициналык жабдыктар менен жабдылган. Окуучуларга убагы менен эмдөөлөр жүргүзүлүп , медициналык кароо жүргүзүлүп турат
 • Жалпы мугалимдер жааматы медициналык кароодон (сан. книжка ) өткөрүлгөн (2019-2020окуу жылы үчүн)                                                                                                                           –  Класс жетекчилер тарабынан окуучуларга төмөндөгүдөй темаларда лекциялар окулуп, ангемелешүүлөр жүргүзүлүп, класстык сааттарды өтүүлөрү   жылдык планга киргизилген

а)  Кутурма ооруусунан алдын алуу -сентябрь

б)  Бүткүл дүйнөлүк таза кол күнү-сентябрь

в)  Алкоголь ,наркомания ,тамеки ,нашаа чегүүдөн сактаналы (ПАВ)-октябрь

г)  СПИД/ВИЧ  жөнүндө окуучуларга маалымат берүү -ноябрь-декабрь

д)  Жугуштуу ооруулардан сактаналы -январь-февраль

е)  Туберкулез ооруусунан сактаналы-март-апрель

  2019-жылдын  3-октябрдан – 28-октябрга  чейин наркомания , тамеки чегүү , укук бузуулардан алдын алуу боюнча айлык өтүлүп ,айлык убагында төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлдү.

Мектептин учетунда турган окуучулардын үй шарты менен таанышуу,ата-энелери менен байланышуу иштери жүргүзүлдү.ИДНдин учетунда катталган окуучу жок

Укук бузулардан алдын алабыз”, “Балдарга карата зомбулукту токтотолу” “Токто СПИД “,”Жашоонун сергек мүнөзү ” “жугуштуу оорулардан сактаналы” темаларында бурч уюштурулду . Суициддин алдын алуу боюнча мектептин ИДН ни, психологу жана соц.педагогу мугалимдерге тренинг откорушту. 1-декабрь СПИДке каршы курошуу кунуно карата 10-11- класстарына мектептин дарыгери Акматова Т.И менен бирдикте иш жургузулуп, лекция окулду. Класстык саат откорулду.

6-11 -класстын окуучуларына октябрь айында   насвай , тамеки , нашаа чегүү,энергетикалык суусундуктарды ичүү ден-соолук үчүн зыяндуу экендиктерин билдирүү үчүн ,видео фильм “Озгоруу” тасмасын актовый залга көргөзүп бердик жана интернет оюндарынын оспурумдорго тийгизген терс таасири жонундо 6-9- класстарынын окуучулары “Стоп игра”  кино фильмине барып келишти.

Ноябрь айында класс жетекчилер ата-энелерге чогулуш өтүшүп, калк арасында кездешүүчү социалдык оорулардан сактануу жөнүндө ангемелешүү жүргүзүштү. Окуучулардын бош убактыларын туура пайдалануу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча мектептеги уюштурулган кружокторго катышуутыруусу учун жалпы ата-энелерге чогулуш откорулду.

Декабрь айында мектептин ИДНни тарабынан “Биз террорчулукка, укук бузууларга каршыбыз” аталышындагы докладдар окулду.Класстык сааттар өтүлдү. 9-декабрь коррупцияга каршы кунуно карата бурч уюштурулуп башталгыч класстарга сурот конкурсу уюштуларды, 5-6-класстарга дубал газета

Дени сак улут программасын ишке ашыруу боюнча мектептин 1-4-классынын окуучуларына ысык тамак уюштурулган.  Ысык тамак менен камсыз кылуу үчүн менюга жашылча жемиштер , соктун түрлөрүн, сүт азыктарын кошуу, тамактын составын  С витамини менен толуктоо көзөмөлдөнүп турат. Окуучуларды спорт менен машыгуу, ата-энелерди иш чараларга тартуу максатында мектептин дене тарбия мугалимдери ар кандай спорттук оюн зоокторду уюштуруп турат. 1-жарым жылдык боюнча иштердин анализдери жургузулуп,отчеттор тапшырылды. 

16- марттан 30-апрелге чейинки дистанттык окуу учурунда  аткарылган  тарбиялык  иштердин отчету

конкурсу боюнча

Видеорол. Саны-3

боюнча видеорол. Саны-40

видеорол. Саны-15

орун алган боюнча видеорол. Саны-14

1«Лидердик сапатка ээ болуу» сабагы отулду.

2«Озумду таза алып журом»

«Олбос кат» акциясына катышуу.

Улуу жеништин 75 жылдыгына «Ардагерлерге таазим» видеоролик ЦДТга жонотулду.

«Георгиевская лента» акциясына катышты.

«Уйдо бол» акциясына ЦДТ менен бирге катышты. 1«Лидердик сапатка ээ болуу» сабагы отулду.

2«Озумду таза алып журом»

«Олбос кат» акциясына катышуу.

Улуу жеништин 75 жылдыгына «Ардагерлерге таазим» видеоролик ЦДТга жонотулду.

«Георгиевская лента» акциясына катышты.

«Уйдо бол» акциясына ЦДТ менен бирге катышты. 1«Лидердик сапатка ээ болуу» сабагы отулду.

2«Озумду таза алып журом»

«Олбос кат» акциясына катышуу.

Улуу жеништин 75 жылдыгына «Ардагерлерге таазим» видеоролик ЦДТга жонотулду.

«Георгиевская лента» акциясына катышты.

«Уйдо бол» акциясына ЦДТ менен бирге катышты.

Тузулгон кырдаалга байланыштуу ата-энелерге сунушталган эрежелерди так аткаруу боюнча  16-мартта келишим тузулуп , кол койдурулуп алынды.

Мектептин психологунун  жалпы ата-энелерге кайрылуусу  жонотулду

ЮСАИДтин программасынын негизинде «Келгиле окуйбуз» дуйнолук китеп кунуно карата башталгыч кл. окуучуларына ж-а ата-энелери учун «Мен корком окуганды жакшы кором» категориясы б-ча конкурса катышышты .

Ата-энелер менен балдардын сабакка катышуусу боюнча кайтарым байланыштар тузулот. Соц. жактан ото муктаж ата-энелерге жардам берилди

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министирлигинин №337/1 27.04.2020 буйругунун негизинде Улуу Ата-мекендик согуштагы Жеништин 75 жылдыгына арналган «Аталардын эрдигин данктайбыз!» аттуу онлайн-фестивалынын жобосунун негизинде уюштуруу иштери жургузулуп , сайттарга жуктолду.

Жыйынтыгында Республикалык «Жениш ыры» конкурсунда 4-а класснынын окуучусу «Аталардын эрдигин данктайбыз!»  аттуу республикалык онлайн-фестивалда «Обондуу ырлар» номинациасы боюнча 3-орунду Тагайболотова Камила  дипломат наамына жана 5-5а классынын окуучусу  Нурбекова Нуркыз 1-орунду  ээледи.

30-май бутуруучулорго онлайн линейка откорулду. Ошондой эле балдырды коргоо кунуно карата иш план тузулуп, аткарылган иштер жыйынтыкта

Социалдык педагогдун жылдык отчет- анализи

Жылдын башында социалдык педагогдун иш планы түзүлүп, план мектеп жетекчи тарабынан бекитилген. 2019-2020-окуу жылында 42класс комплектештирилген, алардын ичинен 5орус тилинде,37 кыргыз тилинде  окутулуучу класстар. Окуу жылынын башында класс жетекчилер тарабынан социалдык жактан жардамга муктаж окуучуладын тизмеси аныкталып, райондук Билим Берүү борборуна отчет тапшырылды.

Ар бир класс жетекчи социалдык паспортторун толтурушуп, ошонун негизинде иш алып барышты, окуучулардын үй-бүлөлөрү жашоо шарты тууралуу маалыматтар алынды. Социалдык жактан жардамга муктаж  окуучулардын үй шарттары менен таанышып, алардын ата-энелери менен жекече сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.

Социалдык жардамга муктаж окуучулардын саны 232 окуучу

1)жарым жетим- 58 окуучу

2) көп балалуу -74 окуучу

3) инвалид окуучулар- 5 окуучу

4) Афганцы- 3 окуучу

5) аз камсыз болгон үй-бүлө-35 окуучу

6)Толук эмес үй-бүлө-48 окуучу

Биздин мектепте тоголок жетим окуучу жок.

Социалдык жардамга муктаж болгон окуучулар менен соц-педагог жекече сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турат. Ошондой эле жогоруда аталган 232 окуучулар  жеңилдиктерди тастыктаган документтеринин негизинде ар кандай иш чараларга шаардык масштабда өткөрүлгөн (театрга, цирк, кино) акысыз  барып турашат.

Алардын ичинен 5-6-7  класстардын арасынан 65 окуучуга  ысык тамак  уюштурулган,үчүнчү саатта барып ичип келишет.Андан сыркары мектепте хиджаб кийген окуучулар менен жана ошондой эле намазка беш маал  окуган балдарды тактап,алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат.

Мектеп ичинде хиджаб кийген окуучулар

Окуу процесси

Төмөнкү окуучу кыздар менен түшүнүндүрүү иштери жүргүзүлүп Назаралиева Алия  5-д класстан жоолугун чечти,Нарзилаева Камила 2-б класстан бул кызда жолугун чечти.Калгандарына  түшүндүрүү иштери жүргүзүлуп көзөмөлгө алып карап турабыз. Мектеп ичинде балдар намазды беш убак окуган жана ошондой эле мечитке барган окуучулар жок.  Окуудан кийинки учурларда  иштеген окуучулардын саны  аныкталган. Жашы жете элек иштеген өспүрүмдөрдүн тизмеси такталып, окуучулардын саны жана алардын  классы, дареги толук алынды. Иштеген окуучуларга 5- 11 класстарынын окуучулары кирет. Ал окуучулар сабактан кийинки убакытта иштешет, көбүнчө алар ата -энелерине жардам көрсөтүшөт. Көпчүлүк окуучулар “Дордой” базарында ата –энеси менен иштешет же үйүндө өздөрүнүн дүкөнү бар. Көбүнө кыздар апалары менен тигүү цехинде иштешет.  Бул окуучулар дайыма ата –энелеринин көз алдында иштешет. Мектеп ар дайым көзөмөлдөп турат. Класс жетекчилер, ата – энелер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, кээ бир учурда атайын рейддер жүргүзүлөт.  Төмөнкү аталган балдардан тышкаркы жашыруун иштеген окуучулар менен иш алып бардык. 9-г класстагы Жоробай кызы Феруза ош базарда официант болуп иштейт экен.Сабак учурунда эмес сабактан кийинки учурда барып,ишенби жана жекшенби кундөрү эртең менентен баштап  кечки саат 9га чейин иштейт экен.эмне себептен иштеп атасың десем ,бирдик салгана жана ошондой жол киреге акча таап алайын деп  жооп берди.Бул кыздын эжесин чакыртып түшүнүк кат жаздыртып алып,түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.9-в класстагы Сүеркулова Нуржананын иштеген жерине барып ,ага түшүндүрүу иштери жүргүзүлдүү.9-б класстагы Абдраимова Айдай сабакка келбей калгандыгына байланыштуу класс жетекчиси:Мырзаева Жипара эже экөөбүз үйүнө барсак ,ал кыз байкесинин мончосунда пол жууп атыптыр.Апасын чакыртып түшүнүк кат жаздыртып,түшүндүрүү иштери жүргүзүлдүү.

Окуу процесси

Үй –бүлөлүк  зордук-зомбулуктан  балдарды коргоо жана ырайымсыз  мамиле кылууга каршы иш –чаранын планы түзүлгөн.Зордук-зомбулукка кабылган окуучуларды каттоо  журнал ачылган. Бул боюнча мектептин  соц педагогу,психологу иш жүргүзүшөт.Мектепте ынтымагы жок үй –бүлөлөрдүн балдары окушпайт.(каттоого алынган эмес).”Зордук-зомбулукка каршы күрөшү” декаданын планы түзүлгөн жана ошондой эле атайын бурчтар уюшулган класстык сааттар өтүлдү.

Мектепте билим алган майып  окуучулар менен иштөөнүн планы түзүлгөн. Мектепте окуган окуучулардын тизмеси такталган жана майыптыгы туралуу справкалары бар. Мектеп боюнча 5- окуучу мүмкүнчүлүгү  чектелген окуучулардын  тизмесинде турат. Бул  окуучулар 3-декабрь  күнү мектеп  админстрациясы тарабынан ысык тамак  уюштурулуп жана окуу куралдары (ручка,тетрадь,китеп,тищ паста щетка) берилди.Аларга 3-декабрь күнү мектеп администрациясы тарабынан ысык тамак  уюштурулуп жана окуу куралдары (ручка, тетрадь, китеп) берилди.

Мүмкүнчүлүгү  чектелген окуучуларга жеңилдиктер берилген. Мектепте,театрда, циркте ж.б жерлерде өтүлүүчү иш- чараларга акысыз бара алышыт, предметтик  сабактардан да жеңилдиктер берилет.

Ата-энеси сыртта эмгектенип жүргөн окуучулардын саны-33, алардын ичинен ички мигрант-1,Союзбек кызы Күннуру-11б класста окуйт.Калган 32синин ата-энеси Москва,Питер,Казакстан,Турцияда эмгектенишет.Көбүнчөсүнүн ишенип каты жок.Акимият менен тыгыз байланышта иштейбиз Эне-Сайда жашаган мигрант окуучулардын үйүнө барып карап турабыз.

Социалдык коркунучта  турган  үй – бүлөлөр  менен  түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Сүйөркулова Нуржана 9-в класс жетекчилердин  берген  мүнөздөмөсүндө окучуулар мектептен көп калышат,кечигип  кир үй  тапшырмаларды  аткарбай  келишет. Соц  пед   ИДН инспектор, класс жетекчи болуп үйлөрүнө барып жашоо шарты менен таанышып, акт түзүлдү.

Мектепке көп келбеген окуучулар менен да иштештик.Көп келбеген деп төмөнкүлөр аныкталып үйлөрүнө чейин барып себептерин аныктап түшүндүрүү иштери жүргүзүлдүү.9-в класстан Сүеркулова Нуржана,9-г класстан Махматов Нисрат,9-в класстан Адахамжан уулу Рахманберди,4-б класстан Эралиев /Эржигит.

Жыйынтыганда төмөнкү балдар мектепке келип калышты,сабакты себепсиз калтырбоого ата-энелири милдеттенме алышты.

Окуу процесси

Мектепте күбөлүгү жок окуучалар  төмөнкүлөр:

Алардын ата-энелирин чакыртып,класс жетекчи менен биргеликте  түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык. Булардын ичинен Бакирова Арууке күбөлүк алды.Мектеп  ичинде  “Тобокел”тобундагы  окуучулардын  тизмеси  такталды.

Ата-энеБалдардын Ф.А.ЖБаланын т.жДарегиПроблемасыАракеттерКаттоого алынганы
1Бодуков  АбылЗамирбеков Иляс21.03.04Дордой 3кКомпьютердик  клубдарга барат сабактан себепсиз көп калат.Окуучу көзөмөлгө алынып таэнеси менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

 

Март 2019
2Батырбеков СүйүналыБатырбеков

Шайырбек

25.09.08Эне-Сай 6/173Тартиби начарОкуучу көзөмөлгө алынып атасы менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

 

Сентябрь  2019
3Жеңишбек кызы КыялЭсенов Адил29.11.03Эне-СайКомпьютердик  клубдарга барат сабактан себепсиз көп калат. Тартиби начарОкуучу көзөмөлгө алынып атасы менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.  Апасы түшунук кат жазып баласынын жүрүм-турумуна өзү көзөмөл кылууга милдеттендирилди

 

Октябрь 2019

Класс жетекчилери жана ошондой соц педагог атайын окуучулар менен иштөөгө дептер ачышып иштеп жатышат.Мектептин  ИДН көзөмөлгө алып карап турат. Эми комиссияга чыккан окуучулар жөнүндө сөз кылсак.I жарым жылдыкта бир гана окуучуну комиссия чыгардык . Улан уулу Рустам 10-а класс,19.09.19 жылы   коммисия салынып,№94 ЖОББ мектибинин кечки окуу бөлүмүнө которулду. Семиналарга барып,тажрыйба аламашып турабыз

Мектеп ичинде аркандай тренингдер өтүлуп турат.

Дистанттык окутуу мезгилинде мектепте социалдык-психологиялык кеңешчи кызматын көрсөттүк. Мектептин бардык класс  жетекчилеринин группаларына кошулуп, социалдык-психологиялык кенештин бар экендигине жана алар менен байланышууга мүнкүн экендигин ата-энелерге,окуучуларга маалымдадык.

2.Ишеним телефону “111” ата-энелерге жана класс жетекчилерге билдирилди.Социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө материалдык жана моралдык жактан жардам көрсөтүү максатында,жергиликтүү бийликке жана жардам көрсөтүүгө кол сунган адамдар тарабынан жардам көрсөтүлүп турду. 6-а класстын окуучусу Замирбек уулу Каныбек  Бишкек шаарына караштуу Свердлов районунун администрациясы тарабынан ноутбук берилди. 3.Ар кандай абалдарды кайрылууларды каттоого убактылуу журнал ачылган.Кайрылууулар аз болду,кайрылгандар төмөнкүлөр:                                                Кожокматов Нурсултан  11-а класс Тургунбаев Динислам 6-г класс Амангелдиева Сырга 1-г класс Саттыкулов Элмирбек 6-г класс   Табылдиев Айбек  11- а класс Биймырзаева Нураида 9-в классМектепте дистанциондук окууга мүнкүнчүлүгу жок балдарды телефон номерлеринин тизмеси алынды. Алыскы аймакта болгон окуучулар менен телефон аркылуу байланышып турдук.Мектепте бардык окуучулар менен класс жетекчилер менен социалдык  педогогдун ортосунда дайыма байланыш  болуп турду.

2019-2020- окуу жылындагы мектеп психологунун биринчи жылдыкта иштеген иштери боюнча отчету.Мектеп психологу 2019-2020-окуу жылынын 1-сентябрынан баштап биринчи жарым жылдык пландын негизинде озунун иштерин жургузду.

Сентябрь айында жаны окуу жылына кабыл алынган окуучулар менен пикирлешуу иштери жургузулду о.э мектепке, классташтарына, мугалимдерге конуусуно жардам беруу масатында психологиялык кенештер айтылды жана 1-класстын окуучуларына психологиялык конугуулор, оюндар жасатылып турду. Оз убагында ата-энелерге, класс жетекчиерге, предметтик мугалимдерге   бала жаны келгенде мектепке, класс жетекчиге, классташтарына конуу учун аларга кылдаттык мамиле жасоо жана коз салуулары зарыл экендиги тууралу кеп кенештер, сунуштар, эскертуулор айтылды. 1-класстардын сабактарына катышып, психологиялык озгочолукторуно байкоо жургузулду. Айрым класстар арасында (1-11) ата-энелер чогулушуна катышып , керектуу тест, анкеталар алынып тиешелуу психологиялык кенештер сунушталды.

Диний экстремизм боюнча (6-9) окуучуларына чакан адам укугу, эркиндиги, милдеттери тууралу маалымат берилди. Дуйнодогу диндердин турлору менен тааныштырылып аларга мисал катары буддизм, христиан, ислам диндеринин максаты, мааниси тууралу кабарланды жана чыныгы чыныгы «Ислам» дини боюнча тушунук берилди.Экстремизм, терроризм деген эмне?, алардын максаты, ыкмасы, журум-туруму жана натыйжасы жонундо маалымат берилди.  Ислам дининин маанисин тушундуруу менен суроолор берилип, жооптор алынды. Чакан диний экстремизм тууралу сабак кызыктуу талкуу менен аяктады.

Октябрь айында окуучулардын жаны социалдык-педагогикалык чойрого конуму, мектепке, окуу процессине болгон коз карашы о.э изилдоонун негизинде проблемалуу балдарды аныктоо жана аларга психологиялык комок коргозуу максатында 1-класстар арасында психодиагностикалык изилдоолор боюнча (сурот тести) алынып, жыйынтыгы чыгарылды.

23.10.2019ж  Мектепте жалпы мугалимдер жамаатына мектептин ИДНи Шерматов Азат жана мектептин соц.педагогу Маметомурова Гулзада менен бирдикте «Оспурумдор арасында суицидди алдына алуу» темасында тренинг сабак отулду. Мында педагогдор суицид деген эмне?, оз жанын кыйгандардын себептери, белгилери, кайсы курактагы адамдар суицидке жакын, суицидке туртку болгон себептер, журум-турумдар, суициддик кадамдар жонундо кабардар болушуп, сабактын акырында психологиялык сунуштар, кенештерди угушту.

28.10.2019-06.11.2019 аралыгында Республикалык педагогикалык кызматкерлерди квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда «Мектептин психологунун ишинин теориясы жана практикасы» программасы боюнча 72 саат коломундогу кыска мооноттук дасыгууну жогорулатуу курсунан отту.

Пед.советтин чейректик жыйынтыгы боюнча билим сапаты томон деп башталгыч класстардан 4е, жогорку класстардан 9в классы табылган. Алар менен айры-айры иштер жургузулду.

4е-классынын мектепке терс коз караштагы окуучулар аныкталып, алар менен жекече иштер жургузулуп жакшы жыйынтыктар болду о.э жалпы класс менен эс тутумун остуруу жана конул буруусун онуктуруу максатында «Мен суйгон момо», коруу тутумун остуруу максатында «Серепчи» психологиялык конугуулор аткарылды.

Ал эми 9в-классынын окуучуларынан Л.Г.Почебут «Оспурум курактагы балдардын агрессивдуулугун аныктоо» тест алынып, жыйынтыгы боюнча жалпы класстын окуучуларына «Эмоцияларды тушунуу билуу жана аларды башкара алуу» темасында сабак отулду. Мында окуучулар :

– «Эмоция» эмне экени;

,- эмоцияларды башкаруунун ыкмалары;

– кучтуу сезимдерге кабылган учурда озун кантип кармашы керек экендиги

жонундо билги алышты.

Кайрылуу жасаган мугалимдер менен жекече суйлошуулор жургузулду. «Тобокел» тобундагы мектеп учетундагы окуучуларга  психологиялык карта ачылып, тиешелуу иштер жургузулду. Сабакка дайыма коп кечиккен окуучулар менен жекече иштер жургузулду.

5-класстардын окуучуларынын сабактарына катышып, окуучулардын абалына козомол жургузулду. Алар менен маектешуу иштери болду.

Ноябрь айында 4-5-кл арасында окуучулардын окууга, мектепке, предметтик мугалимдерге болгон коз карашын аныктоо максатында Н.Лусканованын методикасы боюнча анкета алынып, жыйынтыгы чыгарылды.

Ар бир проблемалуу окуучулар менен иштоодо проективдуу методика боюнча «Менин уй-булом» тести алынып, психологиялык конугуулор жазатылып, кенештер айтылды. Жыйынтыгы боюнча класс жетекчилер тарабынан ата-энелер чакыртылып, алар менен жекече иштер жургузулду.

9-кл арасында «оспурум курактагы балдардын агрессивдуулугун аныктоо» Л.Б. Почебуттун тести алынып, жыйынтыгы чыкарылды. Агрессивдуулугу аныкталган окуучулар менен жекече иштер жургузулду. Аларга психологиялык карта ачылып, кундолуктору текшерилип, тиешелуу кенештер берилди. Мындан тышкары класс жетекчилкр, окуучулар, администрация тарабынан кайрылуу жасаган окуучулар менен жекече иштер жургузулду.

Декабрь айында окуучулардын озуно-озу баа беруу, озуно болгон ишеничин арттыруу, озун-озу сыйлоосун онуктуруу жана озунун инсандык касиеттерине туура мамиле кылуусуна шарт тузуу максатында 7-кл арасында «Озун-озу баалоо» тести алынып, жыйынтыгы чыгарылды.

7 «А» класстан 22 окуучу катышып, озун-озу баалоосу томон – 4 окуучу;

7 «Б» классынан 21 окуучу катышып, озун-озу баалоосу томон – 3 окуучу;

7 «В» классынан 20 окуучу катышып, озун-озу баалоосу томон -7 окуучу    аныкталды.

Оспурум курактык кризисти эске алуу менен 9-кл. Арасында профилактикалык иштер жургузулду. Окуучуларга туура багыт беруу, бактылуу жашоого жетууну уйротуу максатында « Бактылуу жашоонун жол-жоболору» деген темада сабак отулуп,окуучулардан :

« Бакыт деген эмне?;

« Бактыга жетуу учун кандай аракет керек?;

« Эмне учун адам бактысыз болуп калат?;

« Кандай адамдар бактулуу болушат? – деген суроолорго жооп алынып,

тушунуктор, кенештер берилди жана алардан « Бакыт деген эмне?» деген суроого жазуу турундо жооптор алынды.

16.03.2020 – 30.05.2020ж. аралыктан окутутуу учурунда мектеп психологу томонку иштерди аткарды.

 1. Кутуусуз келген кыйынчылыктарга моюн сунбастан бирдикте иштоо, бул учур убактылуу экендигин белгилоо менен жакшы турмуш уланаарына ишендируу максатында, ата – энелерге, мугалимдерге, окуучуларга жалпы видео кайрылуу жасалды.
 2. Ынтымакка, биримдикке, сабырдуулукка чакыруу максатында, мугалимдерге видео кайрылуу жасалды.
 3. Стрессти, чарчоону, о.э эмоционалдык кучторду чыгаруу жана эс алуу максатында, мугалимдерге психологиялык конугуу (медитация) видео жонотулду.
 4. Ойду башкара билууго, позитивдуу ойлонууга туртку беруу максатында, Ата – энелер учун кенеш катары «Ой – кучтуу курал» видео жасалды.
 5. Суицидди алдына алуу жана окуучулардын жаш озгочолукторун эске алып, ата – энелери менен байланышта болуу максатында, класс жетекчилерге аудио (запись) аркылуу психологиялык кенештер айтылды.
 6. Жаш оспурумдордун «Коронавирус» ооруусуна тынчсыздануусун алдына алуу жана сабырдуулукка чакыруу максатында, жаш оспурумдор учун видео кенештер берилди.
 7. Карантин учурунда балдар менен болгон мамилесиндеги кыйынчылыктарды алдына алуу, сабырдуулука чакыруу максатында, жаш оспурумдордун ата-энелерине кенештер берилди (текст).
 8. Карантин учурунда балага колдоо коргозуу максатында, башталгыч класстардын окуучуларынын ата-энелерине психологиялык кенештер берилди (текст).
 9. Суицидди алдына алуу максатында, ата-энелерге кенештер (аудио кайрулуу) берилди.
 10. Балдардын темпераментине карата мамиле жасоо зарылдыгын билдируу максатында, «Бала кандай болсо, ошондой кабыл алыныз» ата -энелер учун видео кенештер берилди.
 11. Балдардын алы-акыбалын билуу, окууга катышуусун козомолдоо, психологиялык колдоо коргозуу максатында, Мектеп учеттуна катталган окуучулар (3 окуучу) жана алардын ата-энелери менен телефон аркулуу жекече суйлошуулор жургузулду.
 12. Мотивация беруу, психологиялык колдоо максатында, кайрылган класс жетекчилерге (4 мугалим) телефон аркулуу кенештер берилди.
 13. О. э. кайрылган ата-энелерге (4киши) телефон аркулуу кенештер берилди.
 14. Аралыктан окууга шыктандыруу жана баланын озуно-озу ишеничин арттыруу максатында, оор муноздогу окуучулар (3 окуучу) жана ата-энелери менен WhatsApp видеозвонок аркылуу суйлошуулор жургузулду.
 15. Психологиялык колдоо журум-туруму боюнча билги алуу максатында, психологдун учетунда турган окуучулар (8) менен видеозвонок аркылуу суйлошуулор жургузулду.
 16. Кесипке багыт беруу максатында «Темперамент жана кесип» видео аркылуу кенеш берилди.
 17. Бутуруучулордун экзамен жана ЖРТ даярдыгы учун ата – энелер учун видео кенеши сунушталды.
 18. Мектеп бутуруучулоруно каалоо тилектер (видео)

Пед.коллективге жана окуучуларга жаны – жылдык жагымдуу маанай тузуу менен жыйынтыкталды

№21 ЖОББ мектебинин директору:                    Г.Д.Умарова