№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Окуу-тарбиялык иштер

Мектептин жылдык иштерин эффективдүү пландаштыруу – бул окуу-тарбия процессин башкарууда жана көзөмөлдөөдө негизги фактору

Мектептин стратегиясы

Өзүн-өзү өнүктүрүү программасынын негизинде мектептин миссиясы 2014-жылдан   2018-жылга чейин негизги стратегиялык максаты жана анын эффективдүү көрсөткүчтөрүнүн үстүндө иштөө боюнча атайын программа иштелип чыккан.

Мектептин миссиясынын жана программасынын негизги идеясы:

Окуу тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо.

Миссиянын негизги бөлүгү болуп: социалдык активдүүлүк жана гендердик тен укуктуулук, коомдо өзүн-өзү алып жүрүүгө, жашоодо өз ордун таба билүүгө, ар тараптан таланттуу инсандарды тарбиялоого, алган билимдерин жашоодо пайдалана билүү болуп эсептелинет.

Мектептин негизги милдеттери:

  • Ата-энелер менен тыгыз иштеп,жакшы билимдерге ээ болгон азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын салттарын жана жалпы адамзаттык баалуулуктарынын маданиятын терен сыйлаган, бүтүндөй дүйнөлүк маданиятты жана искусствону түшүнүүгө, баалоого жөндөмү бар бүтүрүүчүлөрдү тарбиялоо.
  • Окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн ачуу,окуу таанып билүү ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.
  • Билим берүүнүн сапатынын жогорулашынын негизинде алдынкы заманбап технологияларды, методикалык инновациялык информацияларды колдонууну ишке ашыруу.
  • Мектепте “жашоонун сергек мүнөзү” планын иштеп чыгуу менен окуучулар жана мугалимдер арасында “дени сак улут” программасын тажрыйба  катары колдонуу.

Ушул түзүлгөн окуу программанын негизинде иш жүргүзүлөт.

1.9.Жакынкы 5 жылдык  мектептин стратегиялык өнүктүрүү планы

1-Стратегиялык максаты: Мугалимдин билимин жогорулатуу менен окуучулардын билим сапатына жетишүү

Жетишкендиктин көрсөткүчтөрү2014жыл2015жыл2016-жыл2017-жыл2018жыл
1.Окуучулардын денгээли.Окуучулардын билимдерин жана билгичтиктерин жана көндүмдөрүнүн динамикасы. Бүтүрүүчүлөрдүн билим денгээли30%40%48%52% 48%
2.Окуу-тарбия иштеринде педагогикалык кадрлар менен камсыз кылуу жана кадрлардын квалификацияларын жогорулатуу80%78%80%84%85%
3Ар бир окуучу менен жекече иштөөгө жетишүү30%33%38%38%40%
4Азыркы учурдагы сабактын өтүлүшүн алдыңкы педагогикалык тажрыйбанын негизинде ишке ашыруу35%38%40%45% 47%
5Окуучуларды адептүүлүккө жана эстетикалык ишмердүүлүккө тарбиялоо40%45%55%58%60%

 

2– Стратегиялык максаты Жаш өспүрүмдөрдү адептүүлүккө  жана көркөм – эстетикалык маданий жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө тарбиялоо.

Жетишкендиктин көрсөткүчтөрү2014 -жыл2015- жыл2016- жыл2017-жыл2018-жыл
1.Окуучуларды предметтик кружокторго,спорттук секцияларга,класстан тышкаркы иштерди уюштурууга катыштыруу. 

30%

 

 

 

44%

 

45%

 

48%

      50%
2.Окуучулардын райондук, шаардык денгээлде өткөрүлгөн конкурстарга катышуусунун жыйынтыгыКатыштык Кызыктыруу чу сыйлыктарКатыштык

Кызыктыруу чу сыйлыктар

Кызыктыруу чу сыйлыктарОкуучу

Кызыктыруучу сыйлыктар

3«Манас» балдар жана өспүрүмдөр уюмунун өзүн-өзү башкаруу парламентине кошкон салымы40%57%68%75% 70%
4Укук бузуулардын  алдын алуу боюнча:                    ИДН учётунда,   мектептин учётундагы окуучулар жөнүндө маалымат.ИДН-5,

Мектеп   2

ИДН-6,

Мектеп  3

ИДН-2,

Мектеп   2

ИДН-3

Мектеп     2

 

3

2

5Окуучулардын сабакты себепсиз калтыргандыгы жөнүндө маалымат1500108914001350 1230
6Жол эрежесин сактоо жана жол кырсыктарынын (травматизм) катталышы жөнүндөЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жок жок

 

       Окуу-тарбия иштери

02-01Окуу планыЖаңыга алмаштырганга чейинОТИ
02-02Окуу программаларыКеректелүүчү убактысы өткөнгө чейинОТИ
02-03Сабактардын жүгүртмөсү1 жылОТИ
02-04Мектептин педагогикалык кеңешинин отурумдарынын протоколдору,

документтери

Керектелүүчү убактысы өткөнгө чейинОТИ
02-05Экзамендик комиссиянын отурумдарынын протоколдору75 жылОТИ

 

Иштин индексиИштин аталышыСаныСактоо мөөнөтүЭскертүүЖооптуу
123456
02-06Мектептин иши жөнүндө статистикалык отчет (ОШ-1)5 жылОТИ
02-07Класстык журналдар5 жылБеш жылдан кийин журналдан көчүрүү жана жетишүү маалымат бети алынып салынат. Бир жылдык калыптанган иши 25 жылдын кем эмес сакталатОТИ
02-08Өтүлбөгөн жана ордуна өтүлгөн сабактарды эсепке алуу журналы5-жылОТИ
02-09Узартылган окуу күнүнүн тайпасынын журналы5-жылОТИ

 

Бекитемин

№21 орто мектебинин

директору

______Умарова Г.Д.

01.09.2018

2018-2019-окуу жылындагы окуу-тарбия иштери боюнча жылдык планы

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
1.Окуучулардын контингентин тактоо21-28.08ДАК
2.Педагогикалык кадрлардын курамын тактоо, окуу жүктөмдөрүн алдын ала бөлүштүрүү21-28.08ДАК
3.Август педагогикалык кеңешмесине даярдануу17-22.08педкеңеш
4.Предметтик мугалимдердин шаардык кеңештерине, усулдук декдаларына катышуусун уюштуруу24-29.08МК

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
5.Күзгү сыноого калтырылган окуучулардын иштерин жыйынтыктоо26.08.ӨК
6.Комплекстин бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалымат алуу26-28.08Отчет
7.Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан бекитилген мамлекеттик стандарттагы окуу программаларына ылайык түзүлгөн мугалимдердин календардык – тематикалык пландарын текшерүү жана бекитүү28-29.08ИУК
8.Окуу-тарбия иштери боюнча жылдык планын түзүү, бекитүү26-28.08ДАК
9.Окуу кабинеттеринин жаңы усулдук-нормативдик көрсөтмөлөр менен сунуштарынын негизинде толуктап жабдууга көзөмөл жүргүзүү22-28.08ДАК
10.Окуучуларды комплекске кабыл алууАй ичиндеДАК

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
11.Биринчи окуу күнү

Комплекс ичинде дежурствону уюштуруу, санитардык-гигиеналык талаптардын сакталышын көзөмөлдөө

01.09ДАК
12.Сабактардын расписаниесин түзүү02-04.09ЗАК
13.Усулдук кеңештин иш планын түзүүгө жана анын кеңешмесин өткөрүүгө катышуу02-04.09ИУК
14.Ош-1 статистикалык отчетун тапшыруу02-04.09ЗАК
15.Тарификация түзүү02-12.09ДАК
16.Окуучулардын окуу китептери жана күндөлүктөрү менен камсыз болушун көзөмөлдөө02-04.09ДАК
17.Предметтер боюнча жазуу, лабораториялык, практикалык жана текшерүү иштеринин нормативдерин тактоо02-04.09ЗАК
18.Класстык журналдардын толтурулушуна бирдиктүү талаптарды иштеп чыгуу02-04.09ЗАК
19.Усулдук бирикмелердин, чыгармачыл топтордун жана кафедралардын иштеринин пландаштырууга катышуу02-04.09ДАК

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
20.Ички көзөмөлдү бекитилген пландын негизинде уюштурууГрафик боюнчаЗАК
21.Мугалимдердин жумуш убактысын эсепке алуу табелин толтуруу02-04.09ДАК
22.Чет тилин жана информатика сабактары боюнча окуган окуучулардын тизмелерин тактоо02-11.09ЗАК
23.Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырылган сабактардын эсебин алууАй сайынЗАК
24.Мектептин китепканасынын иш кагаздарын текшерүү22-25.09ИУК
25.Класстык журналдарды текшерилишиГрафик боюнчаЗАК
26.Мугалимдердин сабактарына катышууДайымаИУК
27.Мектептин  предметтик олимпиадаларды өткөрүүнү пландаштыруу02-10.10ЗАК
28.Класстык журналдардын текшерилишиГрафик боюнчаЗАК
29.Мугалимдер күнү майрамын даярдоого жана өткөрүүгө катышуу02-03.10ӨК
30.Мугалимдердин окуучулардын дептерлерин текшерүүсүн көзөмөлдөөсүГрафик боюнчаЗАК
31.Окуу-тарбия иштеринин жүрүшүн көзөмөлдөөДайымаДАК

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
32.МониторингЧейрек сайынПедкеңеш
33.Усулдук кеңештин заседаниесин өткөрүүГрафик боюнчаИУК
34.Педагогикалык кеңешмени өткөрүүгө даярдык көрүү30.10-04.11ДАК
35.Окуу-тарбия иштери боюнча I чейректин жыйынтыгына карата талдоо. ПедкеңешмеПедкеңеш
36.Чейректердин жыйынтыгы менен класс жетекчилердин отчетторун алууЧейрек сайынПедкеңеш
37.Предметтер боюнча окуу программалардын аткарылышын тактоо04-06.11Педкеңеш
38.Комплекстин олимпиадасын өткөрүүАй ичиндеУИК
39.Жазуу, лабораториялык, практикалык жана текшерүү иштерин нормативдеринин аткарылышЧейрек сайынПедкеңеш
40.Окуучулардын күндөлүктөрүнүн толтурулушунун абалыГрафик боюнчаЗАК
41.Сабактан жетишпеген окуучуларды аныктоо жана алар менен жекече иш алып барууЧейрек сайынУИК
42.Окуу кабинеттеринин жабдылышына көрсөтмөлөлөрдү берүүДайымаЗАК
43.Ачык сааттарды уюштурууГрафик боюнчаУИК

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
44.Предметтик олимпиаданын жыйынтыгы менен шаардык олимпиадага даярдооГрафик боюнчаИУК
45.Предметтик жумалыктардын өткөрүлүшүн көзөмөлдөөГрафик боюнчаИУК
46.Инновациялык жана эксперименталдык иштердин жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө16-21.12ИУК
47.Окуу программасынын аткарылышын көзөмөлдөө23-26.12ИУК
48.Мугалимдердин шаардык предметтик семинарларга катышуусун көзөмөлдөө26-29.12ИУК
49.Жазгы сессияны пландаштыруудекабрьКАО менен бирдикте
50.Кышкы каникулду уюштурууну пландаштырууДекабрь айыЗАК
51.II чейректин жыйынтыгына карата окуу-тарбия иштеринин жыйынтыгы. Педкеңешме04-09.01Педкеңеш
52.Окуу жылынын экинчи жарым жылдыгына карата предметтик мугалимдердин календардык-тематикалык пландарын коррекциялоо04-09.01ИУК
53.Усулдук бирикмелердин, чыгармачыл топтордун иш чараларына катышууГрафик боюнчаИУК
54.Билим туралуу артыкчылык документтерге талапкер окуучулардын предметтер боюнча жетишүүсүн талдоо11-13.01ДАК

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
55.Алдыңкы иш тажрыйбаны жайылтуу боюнча иш чараларГрафик боюнчаУИК
56.“Жылдын мыкты мугалимин” өткөрүүгө даярдык көрүүМарт айыУИК
57.Окуу-тарбия иштери боюнча III чейректин жыйынтыгын талдоо. Педагогикалык кеңешме22-28.03Педкеңеш
58.9-11-класстардын окуучуларын жана алардын ата-энелерин жыйынтыктоо аттестациясын жүргүзүүнүн жобосу менен тааныштырып, комплекстеги экзамендерге даярдануу маселерин талкулооАпрельПедкеңеш
59.Бүтүрүүчү класстардын окуучулардын экзамендик материалдар менен камсыз кылууАпрельЗАК
60.Бүтүрүү жана көчүрүү экзамендерин өткөрүүгө карата даярдыкАпрельДАК
61.Бүтүрүүчү класстардагы кыргыз тилинен жана математикадан милдеттүү түрдөгү экзамендер боюнча жазуу машыгуу иштерин жүргүзүүАпрельЗАК
62.Бүтүрүү экзамендерин өткөрүү боюнча атайын бурч уюштурууАпрельДАК
63.Бүтүрүүчү класстардын окуучуларынын арасында кесипке багыт берүү боюнча иштерди жүргүзүү. Республикалыкадагы жогорку жана атайын орто окуу жайлары жөнүндө маалымат берүүАпрель-майДАК

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
64.Бүтүрүүчүлөрдү жана ата-энелерди жалпы республикалык тестирлөөнүн жүргүзүлүү жобосу менен тааныштырууАпрельИУК
65.Көчүрүү экзамендерин жана тандоого коюлган зкзамендерин тактооАпрель-майЗАК
66.Экзамендердин расписаниелерин жана экзамендик комиссиялардын курамдарын түзүү боюнча иш алып барууМайДАК
67.Окуу жылын аяктоого даярдык көрүүМайДАК
68.Окуу жылындагы предметтер боюнча окуу программаларынын аткарылышынын жыйынтыгыМайПедкеңеш
11-класстын окуучуларын Жалпы республикалык тестирлөөгө катыштырууМайпедкеңеш
69.Бүтүрүүчү 9-11-класстардын окуучуларын класстан класска көчүрүү аттестациясын жүргүзүүгө, бүтүрүүгө, бүтүрүүчүлөрдү сыйлоого карата иш кагаздарын даярдооМайДАК
70.9-11-класстардын окуучуларынын ата-энелери менен жыйынтыктоочу аттестацияларын өткөрүү боюнча чогулуш өткөрүүМайДАК
Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат
71.Бүтүрүү, көчүрүү экзамендеринин расписаниелерин жана консультациялардын графиктерин бекитүүАпрель-майДАК
72.Оорусуна байланыштуу экзамендерден бошотулуучу окуучулардын тизмелерин тактооМайДАК
73.Бүтүрүү жана көчүрүү экзамендерин өткөрүү. Экзамендик комиссиялардын сапаттуу иштешин камсыз кылууМай-июньИУК
74.Билим туралуу мамлекеттик документтерди алууга карата окуучулардын иш кагаздарын даярдооМарт-майЗАК
75.Класс жетекчилерден окуу жылынын жыйынтыгы боюнча отчетторду алууМайПедкеңеш
76.Бүтүрүүчү класстардын класс жетекчилеринен отчетторду алууИюньПедкеңеш
77.Мектептин кийинки окуу жылына карата даярдыгына көз салууАпрель-МайДАК
78.Усулдук кеңештин окуу жылы ичинде аткарган иштеринин жыйынтыгыМайДАК
79.Кийинки окуу жылына карата иш план түзүүИюньДАК
80.Окуу-тарбия иштери боюнча окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу.  ПедкеңешАвгустПедкеңеш

Окуу-тарбия процессинде мугалимдердин ситемалуу сабактын өтүлүшүн, ошондой эле сабактын формасын максатын,ыкмасын туура коё билүүлөрүн текшерүү.

Окуучулардын билим сапаттарын этап этап менен көзөмөлгө алуу.

Предметтик мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү.

Мугалимдердин тажрыйба алмашышы.

Билим берүү башкармалыгынан келген тапшырмалардын аткарылышын көзөмөлдөө

Окуу тарбия процессинин программаларнын  так аткарылышын жана кетирген кемчиликтерин талкуулоо.

Жогорку денгээлде өтүлгөн сабактарды мектеп ичине жайылтуу.

Мугалимдердин жоопкечилигин жогрулатуу, эфективдүү сабак берүүнүн жаны ыкмаларын практика менен айкалыштурып өтүүсүн көзөмлдөө.

Мектептин документтеринин толтурулушуна системалуу көзөмөл жүргүзүү.

Төмөнкүдөй багытта көзөмол жүргүзүү:

– педагогикалык кадрлардын иштерин көзөмөлдөө;

– окуучулардын билимин жана билгичтиктерин көзөмөлдөө;

– жалпыга билим берүү боюнча көзөмөлдөө;

– сабактын системалуу өтүлүшн көзөмөлдөө;

– мектептин иш кагаздарын  көзөмөлдөө.

Ички көзөмөл жүргүзүүнүн негизинде окуучулардын билим денгээлин, билгичтиктерин, кабыл алуусун администрация тарабынан текшерилди.

Жарым жыл жыл ичинде Билим берүү башкармалыгынан төмөнкүдөй предметтерден билим сапатын текшерүү үчүн текшерүү иштер алынды:орус тилинен (5-11кл), алгебра (10-кл), георафия (11-кл), химия (10-кл), чет тилинен (5-кл), кыргыз тилинен, информатикадан,башталгыч класстарынан.

Максаты: окуучулардын билим сапатын текшерүү.

мисалы:

салыштыруу анализи

ПредметКлассысапаты %жыйынтык  %
               Орус тили5-а35%88
5-б37%66
5-в36%76
5-д30%58
жалпы34,572
9-а2292
9-б3999
9-в2188
40100
жалпы:30,594,7


Орфографиялык каталар көп кетирген36%, пунктуациялык ката 14% кетиришкен.

 

ПредметКлассыкачест %итог  %
Математика7-а3434
7-б3939
7-в3232
7-г4367
жалпы3535
9-а2929
9 -б3930,7
9-в3030
жалпы29,829,8
11- а3030
жалпы:3030

Рекомендация: билим сапаттарын текшерүүдө кайталоо жүргүзүүдө анализ:  ар бир тапышрамда каталар 21%,25%,7%,29%, кетиришкен. 11-класстар 20%,2-23%,3-11%,4-16% ката кетиришкен.

Рекомендации: ата энелер жана предметтиктер бири бири менен тыгыз байланышта болушсун.

Сабактын системалуу өтүлүшү:

– сабактардын график боюнча сабактарына катышуу, чеберчилигин жогорулатууну сунушталды

-окуучуларга терен билим берүүсүн контролдоо жүргүзүлүп турду.

– жылдык пландын негизинде предметтиктердин календардык тематикалык планынын аткарылышын көзөмөлдөөдө толугу менен аткарылды.

Сабакка катышууда мугалимдердин эффективдүү сабак өтүүсү, окуучу менен мугалимдин ортосундагы байланыш түзүлүп, жакшы изденүү менен өздөрун көрсөто алышты.Мындан ары да эмгектенүүгө жана изенүүгө даяр.

2017-2018-жылындагы жарым жылдык отчеттор жургузулуп турат.

отчёт 2017 -18 1 чейрОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштерОкуу-тарбиялык иштер

2017-2018-жылдын IV -чейрегиндеги отчет.

                                                                                                        Бекитемин:                

                                                                                                        №21 мектебинин

                                                                                                          директору:

                                                                                                               Умарова Г.Д.________

                                                                                                              «____»__________2018-ж

 Бишкек шаарындагы Свердлов районунун №21 жалпы орто билим берүү орто мектебинин предметтер аралык декададан тышкаркы окуучулардын билимин жана билгичтиктерин арттыруу жана кызыктыруу максатында түзүлгөн  

иш – планы

Иштин мазмунуӨтүү мөөнөтүКим жооптууколу
1“Ч.Айтматов кылым адамы” чет тили предмети

10-11-кл

12.10.2018

13:00

ШМО жетекчи Байбосун к Б 
2“Экология бүгүн жана эртен” биология предмети 8-10-кл27.10.18

13:00

ШМО жетекчи Бейшекеева М 
3Тарых-деген эмне? Сен өз тарыхынды билесинби07.12.18

12:30

ШМО жетекчи Жусупова Мунара
4Адептүүлүк-маданияттуулуктун белгиси19.12.18

12:30

ШМО жетекчи Бейшекеева М 
5“Мен дүйнөнү карта менен тааныйм”  география пред                    7-8-кл17.01.19

12:30

ШМО жетекчи Жусупова Мунара 
6Химия- бул күнүмдүк турмушта07.02.19

12:30

ШМО жетекчи Бейшекеева М 
7Математика илимдердин падышасы 5-11-кл27.02.19

12:30

ШМО жетекчи Турдумамбетова А 
8Кыргыз тили-эне тилим12.03.19ШМО жетекчи Байгуттуева М 
9Тил билсен – дил билесин    (орус тили)02.03.19

12:30

ШМО жетекчи Эргешова А 
10Дүйнөнү сүрөт менен  көрүүгө болот (сүрөт)15.03.19

12:30

ШМО жетекчи Кененбаева А 
11ДПМ13.03.19Алмазбеков Ж 
12ТТКН   7-апрель06.04.19ШМО жетекчи Кененбаева А 
13Физика-менин жашоом12.04.19ШМО жетекчи Турдумамбетова А 
14Жашоо-бул музыка19.04.19ШМО жетекчи Кененбаева А 
15Спорт-жашоонун манызы27.04.19Өзгөнбек у Ч 

 

ОТИ б.д.о.басары:                Жумакунова С.Б.

2018-окуу жылында мектептин декадасынан тышкаркы илимий изилдөө иш-чара өткөрүлдү. Жыл сайын бул проект ишке ашырылып келе жатат.

Окуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштер эн сонун изденүү менен иш алып барышты.