№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Отчеттор

                  Протокол №4
Педсоветтин темасы:
Окуу- тарбия иштери боюнча
IV чейректин жылдык жыйынтыгы.
Күн тартибинде каралуучу маселелер:
1.
IV чейректик, жылдык,жыйынтыгы, жетишүүсү (окуу, тарбия, методикалык).
III.   Ар түрдүү маселелер.                                                                                                                                                                                                                                                                                       №21 орто мектебинде 1 -11–класстардын арасында 2017-2018-окуу жылынын IV чейрегинин,жылдыгынын  өздөштүрүү жыйынтыгы.

1-11-класстарда класс жетекчилердин отчётторунун негизинде окуучулардын кыймылы төмөнкүдөй:

IV чейрек башында: 1079  окуучу

4-чейректин аягында: 1065 окуучу

4-чейрек ичинде кетти: 22 окуучу

4-чейрек ичинде келди: окуучу

1-11-класстарда класс жетекчилердин отчётторунун негизинде окуучулардын кыймылы төмөнкүдөй:

Жыл башында: 1200  окуучу

Жыл аягында: 1065 окуучу

Жыл ичинде кетти: 217 окуучу

Жыл ичинде келди: 75 окуучу

IV чейректе жана жылдык Окуучулардын жетишүүсү жана  билим сапаты төмөнкүдөй көрсөткүчкө ээ болушту.

2-класстар боюнча жетишуу корсоткучу

Отчеттор

3-класстар боюнча жетишуу корсоткучу

Отчеттор

4-класстар боюнча жетишуу көрсөткүчү  

Отчеттор

5-класстар боюнча салыштыруу

Отчеттор

6-класстар боюнча салыштыруу

Отчеттор

7-класстар боюнча САЛЫШТЫРУУ

Отчеттор

8-класстар боюнча салыштыруу

Отчеттор

9-класстар боюнча салыштыруу

Отчеттор

10-класстардын жетишуу диаграммасы

Отчеттор

11-класстын  жетишуу диаграммасы

Отчеттор

Эн алдынкы класс:

            Отчеттор

        Билим сапаты  боюнча эн начар корсоткучтогу класс

Отчеттор

Эн алдынкы класс

Отчеттор

Жетишпеген жана аттестацияланбаган окуучулар

«2»чыккан окуучулар:

Жунусова Жахан 2 «е» класс

v Бектемирова Айжан. математика,кыргыз тили.

vАжыбекова Ч.адабий окуу, матем, кыргыз тилинен

vПартбаев Ыманбек аттестацияланган жок (себеби сабакка келген жок).

v                                          2 «а» класс Карагулова Н

vТемирбекова Айдатка Кырг.матем, адабий окуу

                              Рахманкулова Шахсанам 3 «д» класс

ÒКенешалы у Нурдөөлөт. Кырг.матем, адабий окуу

                             Молдосанова Айгүл 3 «б», 4 «а» класс

ÒЕсенбаев Алихан кыргыз тили, математика  3-кл

Ò Жолболдуева К-математикадан. 4-кл

Ò             Мамырова Гүлшан 6 «а» класс

ÒЖолболдуева  кырг.тилинен.

Ò           Байгуттуева Мээризат 6 «б» класс

ÒЗамирбек к Айгерим кыргыз тили жана адабиятынан

Журнал боюнча

ÒЖалпы 40 класс, даярдоо классынан-3-класс

ÒИрээттелди, экзамендер коюлду, личн делолор тапшырылып жатат.

 Мектеп боюнча окуучулардын жылдык жетишүүсү

Отчеттор Отчеттор

Өздүк дело боюнча кетирген кемчиликтер

5-а жакшы                                                       8-а-жакшы

5-б-жакшы                                             8-б-жакшы

5-в-жакшы                                              8-в жакшы

5-г- жакшы                                              9-а- жакшы

6-а-жакшы                                              9-б-жакшы

6-б-жакшы                                               9-в жакшы

6-в-жакшы                                               10-а- жакшы

7-а- жакшы                                              10-б-жакшы

7-б-жакшы                                            11-а-жакшы

7-в-жакшы                                          7-г жакшы

Аткарылган иштер район, шаар,мектеп ичинде

1.Райондук олипиадада 1 окуучу 1-орун, 2 окуучу 2-орунга ээ болушту. Мамырова Г., Турдуманбетова А.,Суеркулова Ж. мектепте атайын салтанаттуу куттуктоо болду.

2.Спорт жаатында «Мектеп лигасынан» райондон 1-орун алып шаардык оюнга жолдомо алышкан 2-чейректе,ал эми 3-чей.жый.мн шаардан 3-орунга ээ болушту.

3.Орус тили жана адабияты мугалимдер декададан сырткары уюштурулган иш чара өткөрүштү.

4.Математиктер  интеллектуалдык оюн өткөрүштү.

5.Корком онор,музыка,эмгек да «Мен жана менин өнөрүм» аттуу иш чара өткөрүштү. Бирок эмгек мугалими иш чара өзүнө тиешелүү экенине карабастан ал жерде карадны да жок.Тан калыштуу болду. Предметтиктердин ар бир иш чаралары жыйынтыгында эн жакшы деп табылды. Алдыда 05.04.18 биология,химия предметинен, 12.04.физика, 17.04.18 адеп,ТТКН предметтери, 20.04.18 дене тарбия декададан сырткары иш чара өтүшөт.

Кабинет текшерүү учурунда

Отчеттор

Математика мугалими Гулжан эженин корсотмо куралдары

Отчеттор

Отчеттор

Математика боюнча декададан тышкаркы иш чара

Отчеттор

Отчеттор

Башталгыч класстар жомок өткөрүштү

Отчеттор

Предеттик мугалимдер онлайн сабак өтүштү

Отчеттор

Предметтиктер онлайн сабак өтүштү:

Отчеттор

Предметтиктер онлайн сабак өтүштү:

Мамырова Г.

Мырзаева Ж.

Аскарбекова Б.

Эркинбек к Асель

Аширова Роза

Байбосун к Бегимай

Таалайбек к Табиятж.б мугалимдер өзгөчө чеберчилиги менен ачык онлайн сабактар өткөрүлдү.

Отчеттор

Мектеп лигасынан 3-орунду алып Ысык-Көлгө жолдомо алышты

Отчеттор

Жыйынтыгында 11 окуучу Ысык-Көлгө бир жума эс алууга жолдомо алышты!

Отчеттор

2018-2019-окуу жылына карата окуу процессин уюштуруу боюнча №1 педкенешме

Катышканы__________

Катышпаганы________

 

Кун тартибинде каралуучу маселелер

2018-2019окуу жылын уюштуруу.

Педагогдордон коомдун онугуусуно жараша талаптарды аткара билиши;

Окуу планы, андагы  жанылануу озгоруулор;

Окуу китептер менен камсыздалышы  Нурзат Озгорушовна

Ар турдуу маселелер

Бишкек шаарынын эриясынын билим беруу башкармалыгынын 2018-жылдын 24-августундагы « 2018-2019-жаны окуу жылынын башталышы жонундо» №436 буйругунун  Кыргыз Республикасынын  «Билим беруу жонундогу» Мыйзамына Кыргыз Республикасынын  Билим беруу жана илим министрлигинин 2018-жылдын 9-июлундагы№907/1буйругу менен бекитилген Базистик окуу планынын тушундурмо катына ылайык буйрук кылам:

Бишкек шаарынын баардык билим беруу мекемелеринде, «Билим кунуно» карата 2018-жылдын 1-сентябрында саат9:00до салтанаттуу ленейка жана биринчи ачык класстык сааттар откорулсун; класстык сааттардын темалары берилип, сабактын иштелмелери мектептин ТИ б.д.о.басары Жазгул Досалиевнага бекиттирилсин.

Сабактар 2018-жылдын 4-сентябрында мектептин окуу сабактарынын ыраааттуулугуна жана ички тартибине жараша ылайык башталсын.

Окуу 2 смен менен жургузулот жалпы болжолдуу турдо башталгыч класстар: 18 класс,жогорку 20 класс,ал эми даярдоо класы 3 группаны тузот. Томонку мугалимдер класс жетекчи болуп дайындалсын

1 ”а”-класс – Молдосанова Айгуль                    1 смен  (өзүнүн)

1 ”б”-класс- Жумакадырова Кыял                     1 смен (өзүнүн)

1  ”в”-класс-  Молдобаева Гүлмира                   1 смен   (өзүнүн)

2”а”-класс – Кылычбек к Нурзада                   1 смен Бейшее

2”б”-класс- Жумакадырова Кыял                       2 смен (өзүнүн)

2”в”-класс- Мамбеталиева Аида                        1 смен (өзүнүн)

2”г”-класс-                      Гулзат                            1 смен                                  1 смен (Бейшеева Назира менен )

2 “д”-класс Айталиева Асель                            1 смен (өзүнүн)

3 ”а”-класс- Карагулова Нургүл  (замен Гулзат) 2 смен  (өзүнүн)

3”б”-класс- Бейшеева Мунара                           1 смен (өзүнүн)

3 ”в”-класс- Мамбеталиева Аида                        2 смен  (өзүнүн)

3 “г”класс- Айталиева А.А                                 2 смен (өзүнүн)

3 “д”класс- Бейшеева Н.Ж                                  2 смен(өзүнүн)

4 ”а”-класс- Рахманкулова Ш                           1 смен (өзүнүн)

4 ”д”-класс- Рахманкулова Ш                           2  смен (өзүнүн)

4 ”б”-класс- Молдосанова Айгуль                     2 смен (өзүнүн)

4 ”в”-класс- Молдобаева Гулмира                    2 смен (өзүнүн)

5  ”а”-класс- Мамырова Гүлшан                       2 смен (кыргыз тил)

5 ”б”-класс- Жусупова Мунара                           2 смен (география)

5 ”в”-класс-  Байгуттиуева Мээризат (адеп)               2 смен

6”а”-9”а”-кл- (чет тил каб.)- Абдыжапарова.Г. Рыспаева. Д

6”б”-8”в”-кл- (химия)- Таалайбек к Табият

6”в”-9”б”-кл-(орус тил)- Аскарбекова .Б.,  Жумакунова. С

6”г”-кл-(кыргыз тил)- Абирова .Н                          1 смен

7”а”-  5”а”-кл-(кыргыз тил) – Мамырова. Г .     1-2 смен

7”б”- Байгуттуева.  М (адеп)  1 смена

9 ”в”-кл- Жусупова М. (география)

7”в”-10”а”-(биология)-кл- Бейшекеева.

8”а”- 11”а”(физика)- Турдумамбетова.  А

8”б”-10”б”-кл-(тарых)- Мырзаева. Ж

11”а”-кл-(алгебра)- Суеркулова. Ж же Турдуманбетова А

7 “г”-11 “б”- Суеркулова Ж (алгебра)

 

2018-2019-окуу жылында Базистик окуу планга озгоруулор кирди;

5-6-класстар жаны окуу программа жана жаны окуу-методикалык китептердин негизинде жаны стандартка ылайык жургузулот.

5-6-класста интегралдаштырылган «Адам жана коом» предмети отулот.Бул предмет адеп, ТТКН предметтеринин биригуусун тушундурот жана бул предметти тарых мугалими гана ото алат

5-класстан баштап  жаны «информатика» предмети жумасына 1 сааттан киргизилет.

5-7-класстарга «эмек» предмети  «Технология» болуп озгорду. Журналга эмгек эмес «технология» деп жазылат.(группага болунбойт)

5-6-класстарга «Кыргызстан тарыхы жана дуйно тарыхы» интегралдаштырган икурс болуп эсептелет

6-класстарга чет тили предметин окуп уйронуудо эки саатка кобойуп, жумасына жалпы 4 саатты тузду.

«Корком эстетикалык чебкрчилик» (ИЗО) жана музыка предметтери  5-6-класстарда жаны окуу программа жана жаны                    окуу-методикалык китептердин негизинде жаны стандартка ылайык жургузулот.

2018-2019-окуу жылында окуу предметтери жаны стандартка  откондугуно ылайык 1-11-класска чейин окуу жумалыгы 5 кундук моонотто жургузулот. Мында 9-класстардан 1 саат физика,1 саат информатика кыскарды.

11-класстарга «физика,астраномия»болуп биригип 1 саатты тузуп, мунун эсебинен  кыргыз тилинен 1 саат кошулду. Себеби аталган предметтен ОРТ тапшырышат

7-11-класстарда «Кыргызстан тарыхы», «Дуйно тарыхы» 1 сааттан  мурдакы программанын негизинде эле откорулот. Эки предмет эки башка жазылат.

9-11-класстарда «Адам коом» предмети мурункудай эле калтырылат.

1-4-класстарда жана 7-8-класстарда  «адеп»  предмети калтырылды.

Бардык предметтер боюнча окуучуларга берилуучу уй тапшырмасынын колому;

2-3-класстард учун 1-1,5 саат

4-5-класстар учун 2 саат

6-8класстар учун 2,5 саат

9-11-класстар учун-3,5 саат (астрономиялык саатты  тузот)

2019-2020-окуу жылынын январь айына карата жүргүзүлгөн ички көзөмөл боюнча маалымат.

Январь айынын 16.01.2020-жылда текшерүү учурунда төмөндөгүдөй көрсөткүч берди

                                   Ички көзөмөлдү текшерүү циклограммасы 2019-2020-окуу жылы

класссчислопредметтик мугалимдневникдептерлерокуу китептериОкуу-н санымуг журнКТПсаб.конспкөрсөт куралтушүндүрүүсү
+жалпыотурганы
110а16.01Талантбек к М88толуктолук1616+++
211а16.01Урманбетова99+Толук эмес1814++++
316.01Мырзаева716+2 окуучуда жок2317+++++
416.01Койлубаева619+Толук эмес2524+++
516.01Турдумамбетова1111+Толук эмес2322++++
611б16.01Мамырова316+1 окуучуда жок1917+++++
716.01Аскарбекова522+толук2722++
816.01Сайнидинова У728+(-)толук2821+++++
916.01Байгуттуева123+толук2424+++++
1016.01Сайнидинова520+6 окуучуда жок2522+
1116.01Досумбаева1112+толуктолук2319+++++
1216.01Мамакеева419+6 окуучуда толук эмес2523

 

1316.01Сагидаева219+Толук эмес2421+
1416.01Бердикулова327+толук3027+++

 

10а класс-текшерүү учурунда

жалпы 16 окуучудан 8 окуучуда күндолүк, калганы ирээттелүү, кабинет таза.класста мугалим бар, сабак өтүп жатат.

11а классты текшерүү учурунда

Жалпы 18 окуучудан 9 окуучуда күндөлүк калган 9 окуучуда жок, окуу китептери толук эмес, мугалимдин сабактын конспектиси жок.

Бактияр, Кайрат, Нурсултандын күндөлүктөрү жок, жалпы 9 дневник текшерилген эмес.

9б  классты текшерүү учурунда

Эки окуучуда китеп жок, жазу дептерлер текшерилген эмес, дневниктер идеальный

8а классты текшерүү учурунда

декабрь айында дептерлер текшерилген эмес, орус тил так экен учурунда текшерет. 6 окуучуда толук китеп жок болгону (черчение, орус тил )бар. Староста ушул эле китептер кирет деп бир черчениени көрсөттү.

9а классты текшерүү учурунда

9окуучуда китеп жок, дептерлер текшерилген эмес. Дневниктер толук эмес. Дептерлер Мануэл химия предметинен дептерлери начар.

11б классты текшерүү учурунда

Тунгучта китептер толук эмес. Дептерлер текшерилген эмес

7в классты текшерүү учурунда

Дневниктердин чейректик жыйынтыктары чыга элек.дептерлер, китептер ирээтуу таза.

6в классты текшерүү учурунда

Дептерлери начар, дневниктер текшерилген эмес.

7б классты текшерүү учурунда

Отунчуева сүрөт жок,колдор коюлган эмес. Жанчороев сүрөт жок.Кочкоралиев Назаралы сурот баалары алдын ала коюлган. Окуучулардын чейректери расписаниеси жок, коюлган эмес.Садырбек к Адневник толбойт, начар, маршр.лист жок. Рахманов Мухаммедали марш лист, сурот, чейрек жок.

5д классты текшеруудо

Дневниктеринин тазалыгы, ирээттелуусу начар декабрь айынан бери текшериле элек.Нурдоолот, Бакдоолот, Ислам деген окуучулардын дептерлери начар, октябрь айынан «актябрь» деп жазылып журот,мугалимдер караган жок.

Текшерген  ОТИ б.д.о.басары:                                   С.Б. Жумакунова