№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Мектептин ШСУ

Устав ШСУ

Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ Мектептин ШСУ

 

Мектептин өнүгүү планы

1.8. Жалпы орто билим берүү мекемесинин миссиясы:                                                                           Өзүн-өзү өнүктүрүү программасынын негизинде мектептин миссиясы 2014-жылдан   2018-жылга чейин негизги стратегиялык максаты жана анын эффективдүү көрсөткүчтөрүнүн үстүндө иштөө боюнча атайын программа иштелип чыккан.

Мектептин миссиясынын жана программасынын негизги идеясы:

Окуу тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо.

Миссиянын негизги бөлүгү болуп: социалдык активдүүлүк жана гендердик тен укуктуулук, коомдо өзүн-өзү алып жүрүүгө, жашоодо өз ордун таба билүүгө, ар тараптан таланттуу инсандарды тарбиялоого, алган билимдерин жашоодо пайдалана билүү болуп эсептелинет.

 

 

Мектептин негизги милдеттери:

  • Ата-энелер менен тыгыз иштеп,жакшы билимдерге ээ болгон азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын салттарын жана жалпы адамзаттык баалуулуктарынын маданиятын терен сыйлаган, бүтүндөй дүйнөлүк маданиятты жана искусствону түшүнүүгө, баалоого жөндөмү бар бүтүрүүчүлөрдү тарбиялоо.
  • Окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн ачуу,окуу таанып билүү ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.
  • Билим берүүнүн сапатынын жогорулашынын негизинде алдынкы заманбап технологияларды, методикалык инновациялык информацияларды колдонууну ишке ашыруу.
  • Мектепте “жашоонун сергек мүнөзү” планын иштеп чыгуу менен окуучулар жана мугалимдер арасында “дени сак улут” программасын тажрыйба  катары колдонуу.

Ушул түзүлгөн окуу программанын негизинде иш жүргүзүлөт.

1.9.Жакынкы 5 жылдык  мектептин стратегиялык өнүктүрүү планы

1-Стратегиялык максаты: Мугалимдин билимин жогорулатуу менен окуучулардын билим сапатына жетишүү

Жетишкендиктин көрсөткүчтөрү2014жыл2015жыл2016-жыл2017-жыл2018жыл
1.Окуучулардын денгээли.Окуучулардын билимдерин жана билгичтиктерин жана көндүмдөрүнүн динамикасы. Бүтүрүүчүлөрдүн билим денгээли30%40%48%52%
2.Окуу-тарбия иштеринде педагогикалык кадрлар менен камсыз кылуу жана кадрлардын квалификацияларын жогорулатуу80%78%80%84%____
3Ар бир окуучу менен жекече иштөөгө жетишүү30%33%38%38%____
4Азыркы учурдагы сабактын өтүлүшүн алдыңкы педагогикалык тажрыйбанын негизинде ишке ашыруу35%38%40%45%
5Окуучуларды адептүүлүккө жана эстетикалык ишмердүүлүккө тарбиялоо40%45%55%58%_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2– Стратегиялык максаты Жаш өспүрүмдөрдү адептүүлүккө  жана көркөм – эстетикалык маданий жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө тарбиялоо.

Жетишкендиктин көрсөткүчтөрү2014 -жыл2015- жыл2016- жыл2017-жыл2018-жыл
1.Окуучуларды предметтик кружокторго,спорттук секцияларга,класстан тышкаркы иштерди уюштурууга катыштыруу. 

30%

 

 

 

44%

 

45%

 

48%

2.Окуучулардын райондук, шаардык денгээлде өткөрүлгөн конкурстарга катышуусунун жыйынтыгыКатыштык Кызыктыруу чу сыйлыктарКатыштык

Кызыктыруу чу сыйлыктар

Кызыктыруу чу сыйлыктарОкуучу

Кызыктыруучу сыйлыктар

3«Манас» балдар жана өспүрүмдөр уюмунун өзүн-өзү башкаруу парламентине кошкон салымы40%57%68%75%
4Укук бузуулардын  алдын алуу боюнча:                    ИДН учётунда,   мектептин учётундагы окуучулар жөнүндө маалымат.ИДН-5,

Мектеп   2

ИДН-6,

Мектеп  3

ИДН-2,

Мектеп   2

ИДН-3

Мектеп     2

 

5Окуучулардын сабакты себепсиз калтыргандыгы жөнүндө маалымат1500108914001350
6Жол эрежесин сактоо жана жол кырсыктарынын (травматизм) катталышы жөнүндөЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жок

 

 

Состав

Image result for школаНа сегодняшний день, контентом называют информационно-содержательное наполнение какого-либо ресурса (сайта). К контенту относятся не только тексты, но и графика, мультимедиа. Наполнение сайта контентом является одним из самых важных этапов продвижения. Без информации сайт не имеет смысла, даже несмотря на то, что графически он создан профессионально и красиво. “Поисковые машины” запрограммированы выделять именно грамотное и уникальное содержание. Поэтому интересные и полезные статьи нужны Вашему сайту не только с информативной точки зрения, они также являются основным аспектом в вопросе успешного продвижении сайта и рейтинге поисковиков. Многие годы занятия seo-продвижением в Интернете, доказали на практике, что раскрутка с помощью уникальных статей даёт гарантированный результат и обеспечивает 100% попадание Вашего ресурса в ТОП-10 поисковых систем. Для хорошего индексирования ресурс должен быть наполнен именно грамотными и уникальными статьями, которые в то же время должны быть легки и интересны для восприятия посетителей сайта.

 

 

Отчеты

Image result for школаНа сегодняшний день, контентом называют информационно-содержательное наполнение какого-либо ресурса (сайта). К контенту относятся не только тексты, но и графика, мультимедиа. Наполнение сайта контентом является одним из самых важных этапов продвижения. Без информации сайт не имеет смысла, даже несмотря на то, что графически он создан профессионально и красиво. “Поисковые машины” запрограммированы выделять именно грамотное и уникальное содержание. Поэтому интересные и полезные статьи нужны Вашему сайту не только с информативной точки зрения, они также являются основным аспектом в вопросе успешного продвижении сайта и рейтинге поисковиков. Многие годы занятия seo-продвижением в Интернете, доказали на практике, что раскрутка с помощью уникальных статей даёт гарантированный результат и обеспечивает 100% попадание Вашего ресурса в ТОП-10 поисковых систем. Для хорошего индексирования ресурс должен быть наполнен именно грамотными и уникальными статьями, которые в то же время должны быть легки и интересны для восприятия посетителей сайта.

 

Это тестовая и редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета