№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Усулдук кызматы

Усулдук иш  – мугалимдердин ѳзүнүн илимий-теоретикалык, усулдук даярдыгын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча  систематикалуу жана ѳз алдынча ишмердүүлүгү; педагогдордун кесиптик чеберчилигин бардык жактан жогорулатууга багытталган усулдук иш-чаралардын системасы.

 №21 жалпы орто билим берүү мектебинин башкаруунун түзүлүштүк-функционалдык модели

Усулдук кызматы

 

Усулдук кызматы

 

2018-2019-окуу жылында №21 орто мектебини усулдук иштер   боюнча  I жарым жылдыкка карата жүргүзүлгөн иштердин отчет анализи

Мектептин педагогика-психологиялык проблемасы: 

«Окуу-тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдаланууу аркылуу, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо»

Методикалык иштер боюнча 1- жарым жылдык ичинде төмөндөгүдөй иштер жүргузүлдү. 2018-2019-окуу жылындагы окуу-тарбия иштериндеги милдеттер пед.кеңешмеде каралып, жылдык, айлык пландар түзүлүп, бекитилди.

 

Кыргы Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо интитутунун

2018-2019-окуу жылына педогогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун план – графиги түзүлүп бекитилди.

Усулдук кызматы

Усулдук кызматы

Мугалим өзүнүн билимин кантип жогорулатат

1. Улуу педагогдордун мугалимдерге тиешелуу болгон эмгектери менен таанышып окуу (үзбөй окуу )

2. Сабак берүүнүн ыкмаларын, типтерин пайдалануу (убагы менен)

3. Наватор чыгармачыл мугалимдердин жана окумуштуу педагогдордун сабак берүү ыкмаларын, сунуш кылган эмгектерин пайдалануу.

4. Басма сөз жанылыктары менен тааныштыруу

5. ББ  институтунун алдында уюштурулган курстан билимди өркүндөтүү

6. Райондук жана шаардык секцияларга каташып, пикир алмашуу

7. Интернет булактардан, телевидениеден берилген жанылыктарды үзбөй көрүү саясий кругазорду кенейтүү

8. Маданияттуу эс алууну уюштуруу.

 

Бирикме мучоолоруно методикалык окуулар уюштурулуп, жаш адистерге насаатчы мугалимдер бекитилип, иштеле турган пландар каралып иш жургузулот.

 Усулдук кызматы

Башталгыч класстарына окуу жөндөмүн жогорулатуу боюнча USAIDдин «Келгиле,окуйбуз!» долбоорунун алкагында сапаттуулук иш-чаралар өтүлдү. Иш–чаранын максакты: окуучулардын окуу көндүмдөрүн өркундөтүү, ата-энелерди окуу каражаттары менен тааныштыруу жана мугалимдердин долбоор алкагында иштелип чыккан материалдарды колдонуусун көрсөтүү аркылуу балдардын китепти сүйүү сезимин бекемдөө максатында жыл сайын

8-сентябрда өткөн Эл аралык сабаттулук күнүн белгилөө.

Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы

Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы

Мектепте төрт станция иш алып барды

1-ст. Китепкана (1-класс)

2-ст. Сөздүк викторинасы (2-класс)

3-ст. Сырдуу ребус (3-класс)

4-ст. Окурмандын театр (4-класс).

Мектепте 8 методикалык бирикме иштейт. Методикалык бирикмелердин декадаларынын графиктери тузулуп бекитилген.

Усулдук кызматы

Сентябрь айында кыргыз тили жана адабияты предметинин декадасы өтүлдү.

Усулдук кызматы

Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы

Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата мектепте иш-чаралар өтүлүп жатты

Усулдук кызматы

Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата мектепте ар кандай иш чаралар отулуп жатты.

Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы Усулдук кызматы

Ички козомолдун негизинде график боюнча сабактын сапатуу берилиши нормативдуу документтердин жазылышы окуучулардын кундолук, дептер, оздук делолору, окуу ылдамдыктары, текшеруу иштери мониторингдер алынып турат. Билим беруу башкармалыгынын тарабынан берилген диагностикалык иштер  убагы менен окуучулардын билим сапаттары каралып тапшырылып турат.

Мектептеги өтүлүп жаткан ар кандай иш-чаралар жана ачык сабактарга катышуу менен мугалимдердин иштерине анализдер берилип, сунуш пикирлер айтылды. Методикалык темалар боюнча окуулар убагы менен өтүлүп турат. Ар бир чейрек боюнча отчеттер алынып, Мониторингдер чыгарылып, жыйынтыкталат.